Word Beschermer

amer / ruimtelijke ontwikkeling

'We geven graag erfgoed een eigentijdse functie'

Sinds 2007 is Amer /ruimtelijke ontwikkeling Vriend van Utrechts Landschap. Directeur Rob Leek en planoloog Henk van Paassen werken in het Amersfoortse bedrijf met 20 experts aan de ontwikkeling en inrichting van stedelijke en groene gebieden. Tot hun specialismen behoren bestaande en nieuwe buitenplaatsen en landgoederen. Aan de hand van vier steekwoorden vertellen zij wat hun betekenis is als Vriend voor Utrechts Landschap.

Cultuurhistorie

‘We zien het als een uitdaging om nieuwe cultuurelementen te combineren met de bestaande cultuurhistorie. Erfgoed krijgt zo een nieuwe, eigentijdse functie. Een voorbeeld is de steenfabriek in de Bosscherwaarden bij Wijk bij Duurstede, waaraan ook Amer een bijdrage heeft geleverd. In een omgeving die nog de nijverheid van vroeger ademt, kun je nu van complete cultuurarrangementen genieten.’

Duurzaam

‘Utrechts Landschap kiest waar mogelijk voor duurzame (her)ontwikkeling. De taak van Amer is te zoeken naar creatieve, eigentijdse oplossingen om die herontwikkeling planologisch mogelijk te maken. Bedrijven of stichtingen die panden op een landgoed huren of exploiteren bijvoorbeeld. De opbrengsten daarvan maken het behoud van cultuurgoed voor de toekomst mogelijk. De plannen die Amer samen met Utrechts Landschap ontwikkelt voor landgoed De Paltz in Soest zijn daar een mooi voorbeeld van.’

Veranderen

‘Een project waar we met plezier en trots aan meewerken, is Kasteel Loenersloot. Van geheimzinnig en besloten kasteel wordt dat veranderd in een toegankelijke parel in het landschap, waar iedereen van kan genieten. Dat past bij onze visie: natuur en erfgoed niet achter een hek, maar voor iedereen toegankelijk. Het in functie mee laten veranderen met de tijd. Prachtig om daar aan te werken.’

Creatief

‘We werken graag met partijen die creatief en professioneel zijn en vooruitdenken. Daarom zijn we Vriend van Utrechts Landschap. Samen streven we naar hetzelfde: behoud en versterking van landschap en cultuurhistorie. Geweldig dat we daar de expertise van Amer bij mogen inzetten.’

amer / ruimtelijke ordening uit Amersfoort is Vriend sinds 2007.