Word Beschermer

Bestuur en Raad van Toezicht

Over Utrechts Landschap

Bestuur

Het bestuur van Utrechts Landschap stelt de kernpunten van ons beleid vast, bijvoorbeeld in het meerjarenbeleidsplan. Ook stelt het bestuur de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening vast en controleert het ons beleid en onze bestedingen via bestuursvergaderingen. De bestuursleden worden niet betaald voor hun werk.

Ons bestuur bestaat uit zeven leden en is samengesteld op basis van verschillende kwaliteiten. Hierdoor worden verschillende opvattingen over natuur, landschap en het betrekken van het publiek vertegenwoordigd. Ook weten we zo zeker dat we aansluiting houden bij wat er leeft in onze maatschappij. 

De bestuursleden zijn:

Drs. M. Kortbeek, voorzitter
P. Snikkers, penningmeester
Ing. A. van Gellicum MRE MRICS
Prof. dr. H.A.C. Runhaar
Drs. A.A. Swinkels
Drs. B.H. Verfürden
Ir. N.J. de Vries

Raad van Toezicht

Het bestuur wordt op afstand gecontroleerd door de Raad van Toezicht. Dit is het hoogste bestuurslichaam van de stichting. De Raad bestaat uit personen die affiniteit hebben met de doelstellingen van de stichting en deze onderschrijven. Het bestuursorgaan bepaalt zelf uit hoeveel leden het bestaat en benoemt de leden. De leden van de Raad van Toezicht worden niet betaald voor hun werk.

Sinds de oprichting van Utrechts Landschap is het traditie dat de Commissaris van de Koning in Utrecht voorzitter is van dit bestuursorgaan. De Raad kent een brede opzet qua disciplines. Over het algemeen hebben de mensen die zitting hebben in de Raad een bestuurlijke achtergrond.

Leden van de Raad van Toezicht

W.I.I. van Beek, voorzitter
prof. ir. N.D. van Egmond
drs. ing. H. Nagel
ir. K. Strijbis
mr. H.A.E. Uniken Venema

Meer over Utrechts Landschap

Meer over: