Word Beschermer

Doel, visie en missie

Over Utrechts Landschap

Doel, visie en missie

Ons doel:

Het bevorderen van het behoud van het natuur- en landschapsschoon en cultuurhistorie in de provincie Utrecht. Daaronder valt alles wat de kwaliteit van natuur en het landschap in de provincie Utrecht ten goede komt.

Onze visie:

Een mooi landschap, rijk aan natuur en cultuur, is onmisbaar voor de Utrechtse samenleving.

Onze missie:

Utrechts Landschap werkt actief aan het behouden, versterken en ontwikkelen van natuur, landschap en erfgoed en wil mensen daarbij betrekken en ruimte bieden om daarvan te genieten. We gaan hierbij betrokken, daadkrachtig en vernieuwend te werk.

Download het Meerjarenbeleidsplan 2013-2017

Meer over Utrechts Landschap

Meer over: