Word Beschermer

Geef de natuur meer ruimte

Geeft u de natuur meer ruimte?

Heel gericht koopt Utrechts Landschap gebieden om natuur in Utrecht de ruimte te geven en een zo groot mogelijk netwerk van natuurschakels te maken. Op onze verlanglijst staat een aantal gebieden die voor dit netwerk van groot belang zijn.

Op dit moment hebben we de mogelijkheid om door grondaankopen belangrijke natuurschakels in Rhenen, Stoutenburg, Zeist en Vianen te realiseren. We willen 153 hectare (1.530.000 m2) in eigendom verwerven. Voor elke euro die u geeft, koopt Utrechts Landschap één vierkante meter grond om natuur te realiseren. Zo concreet is het.

Door grond in de Elster Buitenwaarden - tussen de natuurgebieden de Blauwe Kamer en de Amerongse Bovenpolder - te kopen krijgen planten en dieren zoals bevers, lepelaars en de zeearend een fantastisch leefgebied. Een gebied dat zich uitstrekt vanaf de Veluwe via de Utrechtse Heuvelrug tot aan de rivier en verder.

Dit levert de verbinding van natuur bij Rhenen ons onder andere op:

  • bloeiende graslanden met kwartelkoning en beemdkroon;
  • kwelmoerassen met porseleinhoen, bever en dotterbloem;
  • ruimte voor ringslang en kamsalamander in poelen met waterviolier;
  • strangen waar vissen in kunnen paaien;
  • herstel van een unieke gradiënt van de Utrechtse Heuvelrug (hoog, droog en voedselarm) naar de Nederrijn (vochtig tot nat, voedselrijker en laag).

Hier gaat het concreet om:

  • Rhenen (kaart): Elster Buitenwaarden en twee percelen bij het Ecoduct Plantage Willem III 103,5 ha 
  • Rhenen: percelen bij de Grebbeberg Vogelenzang 12,6 ha
  • Stoutenburg: twee percelen langs de Barneveldse Beek 1,8 ha
  • Zeist: percelen Erica, de verbinding tussen de ecoducten A28 en Amersfoortseweg 16 ha
  • Vianen: natuurdeel plas Middelwaard 19,6 ha

Wilt u bijdragen aan deze prachtige natuur? Gulle gevers worden uitgenodigd voor een exclusieve vaartocht met de Blauwe Bever Safariboot, om alles te horen over de Elster Buitenwaarden.

Sponsor direct een aantal vierkante meters