Word Beschermer

Geefprojecten

Geef de natuur meer ruimte

Geef de natuur meer ruimte

Lees meer

Elster Buitenwaarden

Door de aankoop van 103,5 ha natuurgrond in de Elster Buitenwaarden maken we met deze belangrijke natuurschakel een bijzondere doorgang voor flora en fauna! Natuur kent geen grenzen, iedere euro draagt eraan bij dat Utrechts Landschap deze grond tot in eeuwigheid kan beheren. Laat deze natuur niet verloren gaan. Helpt u mee?

Doneer hier

Vouwgordijnen voor Loenersloot

Vouwgordijnen voor Loenersloot

Lees meer

Kasteel Loenersloot

Op Kasteel Loenersloot zijn de prachtige klassieke vouwgordijnen door de tand des tijds helaas vergaan. Cultuurhistoricus Paul Vesters wil de vitrage met uw hulp weer in ere herstellen. Alleen zo kunnen we bezoekers nog meer van de rijke historie van het kasteel laten ervaren. Donateurs worden uitgenodigd bij de bijzondere presentatie van de gordijnen.

Doneer hier

Ereherstel herten Zeisterbos

Ereherstel herten Zeisterbos

Lees meer

Beelden in Zeisterbos

Help mee om van de bijzondere metalen hertengroep weer een bezienswaardigheid voor wandelaars en omwonenden te maken. Boswachter Joris Hellevoort vraagt uw speciale aandacht om de beelden en daarmee de historie niet verloren te laten gaan. Helpt u mee? Donateurs krijgen een bijzondere vermelding en worden uitgenodigd bij de onthulling.

Doneer hier