Word Beschermer
Header afbeelding

Restauratie monumentale banken

Monumentale banken Zeisterbos verdienen restauratie

Naast het hertenkamp in het Zeisterbos staan twee monumentale banken. Ze staan er helaaswat verwaarloosd bij. Utrechts Landschap wil ze graag dit najaar in oude luister herstellen. De totale kosten vande restauratie bedragen € 20.000. De helft van het bedrag is geworven via vermogensfondsen zoals het PrinsBernhard Cultuurfonds. De andere helft willen wij werven via giften. Zou u willen bijdragen met een donatie aan dit Zeister erfgoed? Mocht de restauratie doorgaan dan gaat de gemeente de banken erkennen als gemeentelijk monument.
 
Restauratie
Het steenwerk van de rijkversierde Pauw van Wieldrechtbank (1913) is groen uitgeslagen, de houten zitting issleets en de omgeving is niet uitnodigend. De Van de Pollbank (1930), bovenop de heuvel, oogt als een wat vervallen muurtje. Het Zeister Historisch Genootschap juicht restauratie toe en legt uit dat de heer Van de Poll bij zijn zeventigste verjaardag de bankcadeau kreeg van de burgers van Zeist. Een burgercomité sprokkelde het bedrag in kwartjes en guldens bij elkaar. Crowdfunding avant la lettre.
 
Beide banken worden grondig hersteld, schoongemaakt en de zittingen krijgen een oranjerode kleur. Bovendien wordt de bereikbaarheid en de directe omgeving met planten en uitnodigende paden flink opgefrist.
 
Zoals de Zeistenaren ooit een bank bekostigden, zo kunt u nubijdragen aan deze restauratie om het verleden in ere te houden.
 
Alvast hartelijk dank!
 
Rob VeenbrinkBoswachter Zeisterbos
Help je mee aan de restauratie?

Meer informatie

Bron: Zeister Historisch Genootschap

Artikel: Van de Pollbank uit Seijst 2008
Overzicht deel van de giften ten bate van de Van de Pollbank in 1930
Informatie over Jhr. F van de Poll
Rekening Metselwerk 1930
Rekening opschriften en wapens 1930