Word Beschermer
Header afbeelding

Polder de Eendragt: kansrijk natuurgebied

Polder de Eendragt: kansrijk natuurgebied

Al jaren streeft Utrechts Landschap naar zo veel mogelijk aaneengesloten natuur, om een beter leefgebied voor planten en dieren te realiseren. Grenzend aan natuurgebied Middelwaard bij Vianen, dat wij vorig jaar met steun van Beschermers en donateurs konden aankopen, staat 9 hectare (90.000 m²) grond te koop, die wij graag willen verwerven. Met uw hulp lukt dat vast!

Het gaat om polder De Eendragt, in de uiterwaard van de Lek; toevluchtsoord voor grondbroedende vogels als de patrijs en de graspieper. Ook hazen vinden er een veilig onderkomen. Daarnaast is het grondgebied van cultuurhistorische waarde.  

Ecoloog Markus Feijen: "De waarde van polder De Eendragt zie je niet op het eerste gezicht. Maar de grond barst hier van de natuurpotentie. Om te beginnen ligt het zo laag, dat het onder invloed staat van rivierkwel: heel helder grondwater dat omhoog wordt geduwd. Op de gedeelten die we kunnen maaien gaan we dotterbloemhooiland ontwikkelen, met orchideeën als de rietorchis. De gedeelten waar dat niet kan, zijn minstens zo waardevol. De Eendragt is namelijk een van de best bewaarde kronkelwaarden van de provincie.

Een kronkelwaard is een uiterwaard met natuurlijk reliëf, gevormd door een voormalige rivierloop – een aardkundig monument. In de overgangen van hoog en laag zien we heel veel verschillende planten. Dat levert mooie, zeldzame soorten op als grasklokjes, veldsalie en trilgrassoorten zoals bevertjes.

Dit zijn dus heel mooie, maar tegelijk heel kwetsbare systemen. Alleen daarom al is dit waardevol om te behouden en uit te bouwen tot natuurgebied. Als dat lukt, kunnen we het – net als de Middelwaard – toevoegen aan het Nationaal Natuurnetwerk en blijft het voor altijd beschermd. En dat zou dan weer goed nieuws zijn voor de patrijzen die hier leven. Die hebben het niet makkelijk en zullen heel veel baat hebben bij uitbreiding van hun leefgebied.

Het zou fantastisch zijn als we dat met uw hulp mogelijk maken! Helpt u ons dit kostbare stuk grond aan te kopen?

Wanneer u ons steunt met 15 euro, kunnen we daar al 3 m² van kopen en er echte natuur van maken. Als het hier straks in het voorjaar vol staat met bloemen, gaan we een exclusieve excursie organiseren. Zien we elkaar dan? Ik hoop het.

   

   Alvast hartelijk dank voor uw steun!

   Saskia van Dockum
   directeur - rentmeester

Sponsor direct een aantal vierkante meters

Impressie Polder De Eendragt