Word Beschermer

Molen van de Polder Oudegein

Molen van de Polder Oudegein

Bouwjaar 1666 / 1667
Type wipwatermolen
Functie poldermolen
Molenaar Frank van der Lecq (eerste molenaar), Ton van der Heiden
Adres Geinoord 10, Nieuwegein. Route plannen.
Open Woensdag- en zondagmiddag

Volgens een kroniek verrees de eerste poldermolen 'int oude Geyn aende Yssel' in 1534. Dat was vermoedelijk een kleine wipmolen met open ondertoren. De molen maalde het water van de 75 ha grote Oudegeinse polder uit op de Doorslag. De molen kreeg in 1627 om onbekende redenen een opvolger. Deze werd in 1666-1667 vervangen door een derde, grotere molen. Deze moest ook de zuidelijk van de Fokkesteeg gelegen polder De Wiers beneden de Vaart gaan bemalen, in totaal ruim 210 ha. 

Tot 1945 dreef de wind het scheprad aan. Vanaf dat jaar dreef een elektromotor het scheprad aan. Tien jaar later volgde een gemaal de molen op, die overbodig werd. Het verval sloeg toe. In 1982 kwam aan het draaien een einde en tussen 1988 en 1993 verdwenen de roeden en het bovenhuis. De molen stond inmiddels niet meer in een open landschap, maar in de bebouwde kom. In 2003 is de molen verplaatst naar de huidige locatie en in 2006-2007 is de molen gerestaureerd. In 2015 gaf schilder John van Schaik de molen zijn oorspronkelijke kleuren terug. Het wachten is nu nog op waterlopen en een scheprad.

Ga naar de website van Molen van de Polder Oudegein