Word Beschermer
Header afbeelding

Faunapassage op de heuvelrug

Steun de faunapassage op de heuvelrug

Tussen militair oefenterrein De Vlasakkers, Waterwingebied Soestduinen en Park Vliegbasis Soesterberg wordt in 2018 en 2019 gewerkt aan een grootschalige heidecorridor met 22 hectare struikheide. Deze ecologische verbindingszone van heidegebieden is van grote waarde voor de natuur op de Utrechtse Heuvelrug.

Utrechts Landschap is partner in dit gebied en draagt onder meer bij met de aanleg van een faunapassage onder de Paltzerweg (grenzend aan Park Vliegbasis Soesterberg). Op die manier kunnen reptielen, grondgebonden insecten en kleine zoogdieren veilig van het ene naar het andere gebied komen. Deze dieren hebben sterk te lijden onder versnippering van leefgebieden en het verkeer op de wegen. De faunapassage draagt bij aan het beperken van verkeersslachtoffers en zorgt voor een gezonde instandhouding van diverse soorten doordat er een gemakkelijkere uitwisseling van populaties kan plaatsvinden.

De faunapassage is een vijf meter lange, halfopen tunnel met roosters en is aan beide zijden voorzien van schermen om de dieren te geleiden. De totale kosten van de aanleg van de faunapassage onder de Paltzerweg bedragen € 15.000.

Utrechts Landschap wil dit bedrag door middel van fondsenwerving bijeenbrengen.

Gun je de ringslang, zandhagedis en de boommarter ook een veilige overtocht? Steun dit project dan met een gift, ieder bedrag groot of klein is welkom!

Sponsor direct


P.S. Als je 75 euro of meer geeft, word je uitgenodigd voor een exclusieve rondleiding over de nieuwe heidecorridor. Bijzonder, omdat we dan gedeelten aandoen waar normaal geen mens mag komen.