Word Beschermer

Herstel Beerschoten en Houdringe

Beerschoten, Houdringe, Panbos

Beerschoten: Poort van de Lustwarande

Herstelwerkzaamheden van een buitenplaats

Komend vanuit Utrecht is Beerschoten één van de eerste landgoederen van de Stichtse Lustwarande. Beerschoten is een uitgelezen locatie als startpunt voor een gastvrije kennismaking met deze unieke landgoederenzone. De verschillende facetten van de Lustwarande zijn hier goed beleefbaar: de monumentale huizen met allerlei bijgebouwen, de landschapsparken met bossen, weilanden en lanen. En er zijn volop wandelmogelijkheden in de fraaie natuur. Om Beerschoten daadwerkelijk een poort te laten zijn is een ‘facelift’ nodig.

In 2014 zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

Entree

Het raster langs het weiland voor het landhuis is vervangen door een fraai landgoedhek. Ook heeft het landgoed bij de entreelaan weer een voornaam toegangshek gekregen. 

Restauratie wandelbrug en akker

De open ruimte van de ‘Groote Hoek’ is inmiddels in beheer als grote akker met rogge. De monumentale stenen boogbrug over de watergang is gerestaureerd. En van het wandelpad door de akker wordt veel gebruik gemaakt.

Konijnenberg

De Konijnenberg is hersteld in oude glorie, maar wel met nieuwe materialen die het intensieve gebruik ook aankunnen. De heuvel met linde erbovenop is een historisch parkelement uit de 18e eeuw en aangelegd ter versiering waar diverse lanen samen komen. Vanaf een heuvel had je beter uitzicht en was het makkelijker jagen. De Konijnenberg is hersteld met stalen panelen en trappen zodat je er langs en overheen kan lopen zonder dat de heuvel teveel afslijt.

Goudvissenkom

De goudvissenkom is ook een parkelement uit de 18e eeuw. Vroeger stond er water in en werd er gevist op karpers. Maar door de verlaging van de waterstand staat de goudvissenkom al jaren droog. Utrechts Landschap brengt het water terug door op de bodem een ondoorlaatbare laag aan te brengen. Ook worden de wanden verstevigd met staal. Laat nu de goudvissen maar weer zwemmen….

Wandelen tussen meidoorns

Het landgoed Houdringe vormt de entree vanuit De Bilt. Door het intensieve gebruik bleek de oude landschappelijke structuur aangetast.  Met meidoornhagen is de structuur van de weilanden hersteld, de paden zijn opgeknapt en boomgroepen geplant. Ook is het beheer van de graslanden aangepast. Om meer plantensoorten een kans te geven, komt er een combinatie van maaien en begrazing met Lakenvelders. Voor mensen met honden is Houdringe nu een waar paradijs want het losloopgebied is flink uitgebreid.

Hoe verder in 2014/ 2015

 

Boerderijplaats

Op de locatie van de historische boerderij is in de jaren ’60 van de vorige eeuw een nieuwe boerderij gebouwd met stallen. Utrechts Landschap wil de huidige woning renoveren, een deel van de stallen slopen en verbouwen tot nieuwe woning. Grenzend aan de oprijlaan komt een groen parkeerterrein, als extra parkeerplek bij drukke dagen.

Paviljoen

Het Paviljoen is zo'n tien jaar geleden ingericht als informatiecentrum voor de Stichtse Lustwarande. Inmiddels is zowel de opzet en inrichting aan een opknapbeurt toe.  De locatie en ruimte bieden kansen voor de combinatie van horeca en informatiecentrum.

Mogelijk dankzij

De werkzaamheden op Houdringe en Beerschoten zijn mede mogelijk gemaakt door diverse schenkingen van particulieren en de actieve bijdrage van De Chocolademelkloop, de Nationale Postcode Loterij, Vitens, Provincie Utrecht, de Europese Commissie en de Stichting Mens en zijn Natuur. En natuurlijk verder onze Beschermers en bedrijfsvrienden die jaarlijks zorgen voor een substantiële bijdrage in het realiseren van meer en betere natuur en beleving.

  Europa investeert in zijn platteland