Word Beschermer

Herstel Hoornwerk

Herstel Hoornwerk Rhenen

Utrechts Landschap is eind december 2014 gestart met de restauratie van het Hoornwerk onderaan de Grebbeberg bij Rhenen. Het oude verdedigingswerk - dat onderdeel uitmaakt van de Grebbelinie - wordt weer in oude luister hersteld. In de eerste fase worden de bastions en tenailles gerestaureerd. Daarna volgen er nog twee fasen waarin de rest van het Hoornwerk wordt hersteld.

De werkzaamheden zijn voorbereid door het projectbureau Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei, Utrechts Landschap, provincie Utrecht, gemeente Rhenen en Waterschap Vallei & Veluwe. In december is er gestart met het verwijderen van de bomen en struiken en het detecteren van niet gesprongen explosieven. Rondom het Hoornwerk en de Grebbeberg is in mei 1940 hevig gevochten. De explosieven en een aantal andere bijzondere vondsten uit de Tweede Wereldoorlog zijn gedocumenteerd en verwijderd. Daarna zijn de watergangen rondom de bastions uitgebaggerd. Het vrijgekomen slib wordt de komende weken onderzocht. Na de bouwvak van 2015 worden ook de aarden wallen hersteld. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting in het najaar klaar en zijn mogelijk dankzij een bijdrage van de provincie Utrecht, gemeente Rhenen en Waterschap Vallei & Veluwe.

De financieringsmogelijkheden voor de tweede en derde fase worden momenteel onderzocht. Er is nog geen duidelijkheid wanneer de uitvoering van deze fasen kan starten. In de tweede fase wordt de buitenring (enveloppe) gerestaureerd en in de derde fase de kazemat uit de Tweede Wereldoorlog met een stukje loopgraaf.

Meer informatie?

Overzicht van het Hoornwerk

Luchtfoto