Word Beschermer

Houtveiling

Ieder najaar houdt Utrechts Landschap een houtveiling. Het gaat om bomen die wijken voor kansrijke bomen en niet geschikt zijn voor productie. Particulieren kunnen bieden op diverse kavels, waarna zij hun eigen kachelhout in het bos mogen zagen en weghalen. Particulieren werken op deze manier mee aan het bosbeheer van Utrechts Landschap. 

Het meeste hout dat geveild wordt, staat nog in het bos en wordt ‘op stam’ verkocht. Utrechts Landschap markeert de bomen op verschillende plaatsen in haar bospercelen, deze kunt u voor de veiling bekijken tijdens de kijkdag. Het hout is perfect om uw huisje warm te stoken deze winter. Aan het zagen van dit kachelhout zijn regels verbonden.

Houtveiling: zaterdag 12 november 2016
Start veiling 13.00 uur (strikt) -17.00 uur

De biednummers voor de veiling te verkrijgen via Betsy de Bruyn: bruyn@utrechtslandschap.nl  

Kijkdag: zaterdag 5 november 2016

Catalogus 
In de catalogus staat alles over de bospercelen, houtsoorten, de kijkdag en beschikbare aantal m3. 

Meer informatie?
Neem contact op met Betsy de Bruyn, 030 - 220 55 55 of info@utrechtslandschap.nl.

Meer informatie over: