Word Beschermer

Houtveiling

Houtveiling

Ieder najaar houdt Utrechts Landschap een brandhoutveiling. Het meeste hout dat geveild wordt, staat nog in het bos. Het hout wordt ‘op stam’ verkocht. Utrechts Landschap markeert de bomen op verschillende plaatsen in haar bospercelen waar particulieren zelf hun hout mogen zagen en weghalen. Het hout is perfect om uw huisje warm te stoken deze winter. Aan het zagen van het brandhout zijn regels verbonden.

Brandhoutveiling: zaterdag 12 november 2016
Start veiling 13.00 uur (strikt) -17.00 uur

De biednummers voor de veiling zijn vanaf 12.00 uur te verkrijgen bij de Tabakschuur.

Kijkdag: zaterdag 5 november 2016

De catalogus van de te veilen bospercelen en houtsoorten is nog niet beschikbaar.

Meer informatie?
Neem contact op met Betsy de Bruyn, 030 - 220 55 55 of info@utrechtslandschap.nl.

Meer informatie over: