Word Beschermer
Header afbeelding

Laatste deel Bloeidaal voor eeuwig veilig

overdracht laatste deel 2017.jpgvrijdag 10 maart 2017

Bloeidaal is een relatief nieuw maar nu al iconisch natuurgebied vlak bij de stad Amersfoort. Natuur en recreatie gaan er hand in hand. Utrechts Landschap realiseerde hier vanaf 2007 nieuwe natuur. Sindsdien heeft het gebied zich rijkelijk kunnen ontwikkelen en komen bewoners van Amersfoort er om te ontspannen. Op 9 maart is het laatste eigendom van Bloeidaal overgedragen aan Utrechts Landschap. Daarmee kan Utrechts Landschap dit soort nieuwe natuur voor de eeuwigheid beschermen.

Visie Venster op de Vallei

Eind 20e eeuw stond het beekdallandschap van de Gelderse Vallei onder druk. In het gebied nabij Amersfoort verdween natuur in een rap tempo door een veranderende landbouw en groeiende stad. Ook zorgde bebouwing in lage gedeelten van de vallei voor overstromingsrisico in de beken. Daarom ontwikkelde Utrechts Landschap in samenwerking met de gemeente Amersfoort de visie Venster op de Vallei. Nieuwe natuur dicht bij de stad moest de oplossing bieden voor natuur en bescherming van het landschap. Ook zou het bewoners van de stad recreatiemogelijkheden bieden en een waterbergingsgebied worden.

Nieuwe natuur dicht bij de stad

Bloeidaal is een van de natuurgebieden die voor de visie Venster op de Vallei gerealiseerd werd. Sinds de inrichting in 2007 is het uitgegroeid tot een oase van rust voor blauwborsten, rietzangers, wandelaars en fietsers. Het horstmoeras vormt met 26,6 hectare het grootste deel van Bloeidaal. Om het horstmoeras loopt een pad voor wandelaars terwijl in het centrum rust is voor flora en fauna. In het noordelijke deel ligt de bufferzone. Deze is circa tien hectare en vormt het belangrijkste inloopgebied voor recreanten dicht bij de stad.

Overdracht Bloeidaal aan Utrechts Landschap

Utrechts Landschap is sinds de inrichting betrokken geweest in het gebied en verantwoordelijk voor het natuurbeheer. Het eigendom van Bloeidaal was tot recentelijk nog deels van de gemeente Amersfoort. Op 9 maart is het laatste gedeelte, de bufferzone, overgedragen aan Utrechts Landschap. Wethouder Menno Tigelaar overhandigde vol trots de overdrachtsakte aan Saskia van Dockum, directeur van Utrechts Landschap. ‘Wij zijn blij met de samenwerking met Utrechts Landschap en dat de bewoners van Amersfoort hier ook in de toekomst nog van kunnen genieten,’ aldus wethouder Menno Tigelaar. ‘Utrechts Landschap beschermt en behoudt natuur tot in eeuwigheid. Met de overdracht van de bufferzone, kunnen we ook deze nieuwe en waardevolle natuur in Bloeidaal voor de eeuwigheid beschermen,’ aldus Saskia van Dockum. 

« Terug

Delen:

Share Share