Word Beschermer

Herstel droog schraalland Zanderij Maarn

IMG_7350.JPG

Pal langs de snelweg A12 richting Veenendaal, maar grotendeels verstopt achter de aarden wal ligt een uniek natuurgebied: de Zanderij Maarn. In 2001 komt aan ruim een eeuw zandwinning en gebruik als rangeerterrein, industrieterrein en geniekamp van defensie definitief een einde in het gebied. Grote delen van het terrein bestonden toen uit kaal zand met beginnende pioniervegetaties. Door de zandwinning was een plas ontstaan, gevoed door schoon grondwater, op wat voorheen een hoog deel van de stuwwal was. Utrechts Landschap heeft deze voormalige zandwinning in 2014 aangekocht en daarmee als natuurgebied veiliggesteld voor de toekomst.

Bijzondere soorten onder druk
In 2014 en 2015 is de natuurwaarde van het gebied geïnventariseerd. De vegetatie in dit natuurgebied bleek bijzonder waardevol. Droog schraalland (voedselarm kruidenrijk grasland) wordt afgewisseld met heide, nat schraalland en inheems bos. Het droge schraalland is rijk aan korstmossen, waaronder zeldzaamheden zoals knobbelig heidestaartje en zomersneeuw. Daarnaast is de grootste Nederlandse vindplaats van hakige bisschopsmuts, een bladmos, aanwezig. De kruidenrijkdom van het schraalland heeft een grote aantrekkingskracht op wilde bijen en andere insecten. In de oeverzone van de plas staat plaatselijk de zeldzame moeraswespenorchis en het rond wintergroen. Midden op de droge Utrechtse Heuvelrug is dus een klein stukje nat schraalland aanwezig.
De grote natuurwaarde van de Zanderij stond echter onder druk. Grote delen van het waardevolle droge schraalland groeide langzaam dicht met spontaan opgeslagen jonge boompjes en struiken. Ook de oeverzone van de plas dreigde helemaal dicht te groeien met jong bos. Met bijvoorbeeld als gevolg dat de moeraswespenorchis zeer sterk is achteruitgegaan van bijna 600 exemplaren in 2011 naar nog geen 10 in 2015.

Herstelwerkzaamheden
Utrechts Landschap heeft afgelopen winter de houtopslag uit het droge schraalland en een deel van de oeverzone verwijderd. In maart is de oever op drie plekken geplagd, waardoor er weer ruimte ontstaat voor de moeraswespenorchis. Vanaf het voorjaar zal de open vegetatie voorzichtig begraasd worden met een gescheperde schaapskudde (een kudde met herder), zodat de openheid in stand wordt gehouden.

Mede mogelijk gemaakt door:

« Terug

Delen:

Share Share