Word Beschermer
Header afbeelding

Start herontwikkeling infocentrum Beerschoten

Paviljoen Beerschoten - Renk Ruiter.jpgvrijdag 19 mei 2017

Utrechts Landschap is samen met haar vrijwilligers van Paviljoen Beerschoten in De Bilt het proces gestart om het aldaar gevestigde infocentrum te herontwikkelen. Uit het midden van 70 vrijwilligers hebben zich vier mensen aangemeld voor de bouwcommissie. Samen met de vastgoeddeskundigen van Utrechts Landschap gaan zij de komende maanden inspiratie opdoen bij andere Nederlandse infocentra die ook een horecafunctie huisvesten. Het is de ambitie om in mei 2018 het nieuwe infocentrum met horecagelegenheid te openen.

De eerste ideeën voor een doorontwikkeling van Paviljoen Beerschoten dateren uit 2012. Tot concrete planvorming kwam het echter niet, doordat de naweeën van de economische crisis nog hevig werden gevoeld. Arjan Westerhof, hoofd Exploitatie van Utrechts Landschap: ‘Gelukkig heeft de economie zich inmiddels hersteld en is het consumentenvertrouwen terug op het oude peil. Daarmee staan alle seinen weer op groen om een concreet plan te maken voor Paviljoen Beerschoten. Dat doen we uiteraard samen met onze vrijwilligers. De komende weken doen we als bouwcommissie inspiratie op bij andere Nederlandse infocentra die een horecafunctie hebben. Ik verwacht dat we daar goede ideeën opdoen.' 

Positieve bezoekerservaring

Jaarlijks telt Paviljoen Beerschoten, tevens startpunt van de Stichtse Lustwarande, circa 20.000 bezoekers. Het natuurgebied Beerschoten zelf trekt nog veel meer bezoekers, zo is alom de inschatting. Utrechts Landschap wil deze liefhebbers van natuur en cultureel erfgoed nog beter bedienen.

‘Als we naar trends kijken, blijkt dat natuurbeleving met een passende horecagelegenheid aansluit bij wensen van het publiek,’ zegt Arjan Westerhof. ‘Aan die behoefte willen we tegemoetkomen. Maar wel met respect voor onze doelstelling, en dat is het beschermen en behouden van natuur en erfgoed. Er zal geen vierkante centimeter natuurgebied worden opgeofferd. Ook de nieuwe horeca moet aan onze voorwaarden voldoen: natuurminnend, duurzaam en passend bij onze uitstraling.’ In de planvorming wordt tevens opgenomen dat de beeldentuin van Jits Bakker op de huidige locatie blijft. Vorig jaar maakte Utrechts Landschap al bekend de beeldentuin te willen behouden in de landschappelijke kwaliteit van Beerschoten.

« Terug

Delen:

Share Share