Word Beschermer
Header afbeelding

Broedende tapuiten op Park Vliegbasis Soesterberg

Tapuit PVS Herman van den Bijtel.jpgmaandag 29 mei 2017

Park Vliegbasis Soesterberg is een bijzonder natuurgebied dankzij de combinatie van natuur en militair erfgoed. Het oude militaire erfgoed levert er uitzonderlijke mogelijkheden die uniek zijn voor Nederlandse natuurgebieden. Het beheer dat Utrechts Landschap hier uitvoert is daarop afgestemd maatwerk. Bijzondere broedvogels, zoals de veldleeuwerik en tapuit, profiteren daarvan.

Uniek natuurgebied
Natuur en militair erfgoed gaan hand in hand op Park Vliegbasis Soesterberg. Zo zijn er in de schrale graslanden langs de oude landingsbanen meer dan tweehonderd broedparen veldleeuweriken te vinden. Waar verhardingen zijn verwijderd en open zandplekken zijn ontstaan, zwerven nu veel bijzondere insecten rond, waaronder zandbijen, graafwespen en spinnendoders.

Steenhopen
Utrechts Landschap maakt in haar natuurbeheer creatief gebruik van de geschiedenis van de voormalige vliegbasis. Van puin en steen dat vrij is gekomen bij het verwijderen van bebouwing, zijn steenhopen gemaakt. Tapuiten hebben hier een nieuwe broedplek in gevonden. De steenhopen zijn langs de oude landingsbanen aangelegd. In dit open landschap voelen de tapuiten zich helemaal thuis. In de schrale graslanden zijn namelijk veel insecten vinden, wat de voornaamste voedselbron is van deze vogels.

Tapuit
De tapuit is een grondbroedende vogel die sinds 1975 flink achteruit gegaan is in Nederland. Vroeger was dit opvallende zangvogeltje veel te zien in open agrarische landschappen, heidevelden en in de duinen. Tegenwoordig komt hij nog maar op enkele plekken voor in Nederland. Op Park Vliegbasis Soesterberg zijn de schrale, bloemrijke graslanden een ideale plek voor de tapuit. Tapuiten hebben een beschermd plekje nodig om in te broeden. Hier worden vaak konijnenholen voor gebruikt maar op Park Vliegbasis Soesterberg gebruiken ze daarvoor de steenhopen. Met veel succes broeden er sinds dit jaar meerdere paartjes tapuiten.

Foto: Tapuit op Park Vliegbasis Soesterberg (Herman van den Bijtel).

« Terug

Delen:

Share Share