Word Beschermer

Afval in natuurgebieden

afval 2.JPG

In de natuur hoort geen afval thuis. Toch belandt er nog jaarlijks veel afval in onze natuurgebieden. Dat blijft een lastig probleem. Vervuiling kan namelijk vervelende gevolgen hebben voor natuur. Wilde dieren kunnen verstrikt raken in vuil of stikken in plastic. Sommige afval kan bodemverontreiniging veroorzaken. Tuinafval kan ervoor zorgen dat invasieve exoten in de natuur terechtkomen zoals Japanse duizendknoop en bamboe. Ook is voor veel mensen die in de natuurgebieden komen het keer op keer aantreffen van afval een grote ergernis. Uiteindelijk moet Utrechts Landschap de troep opruimen en opdraaien voor de kosten.

Afval in natuurgebieden is al een lange tijd een serieus probleem. Mede doordat het probleem zelf moeilijk opgelost kan worden: mensen die hun afval achterlaten in de natuur. Dagelijks treffen boswachters, terreinmedewerkers, vrijwilligers en ook bezoekers afval aan in de natuurgebieden. Het gaat om blikjes, flesjes, plastic verpakkingen, chips zakken, sigarettenfilters, bierflessen en tuinafval. Vooral nabij parkeerplaatsen, bankjes of bij recreatiestrandjes en langs zitplekjes bij water wordt veel afval aangetroffen.

Vervuiling is een grotere ergernis voor menig natuurliefhebber. Vooral als men namelijk weet wat de gevolgen kunnen zijn voor natuur. Plastic kan ruim tien jaar aanwezig blijven in de natuur en sommige plastic flessen zelfs vijfhonderd jaar. Aluminium blikjes en chips zakken blijven tachtig tot honderd jaar aanwezig in de natuur. Maar ook GFT zoals bananenschillen of sinaasappelschillen kunnen er ruim twee jaar over doen voordat ze worden afgebroken.

Al dit afval hoort niet thuis in een natuurgebied. Dieren kunnen erin verstrikt raken of het afval inslikken met alle nare gevolgen van dien. Soms worden zelfs dumpingen van afgedankte huisraad of bouwafval aangetroffen. Tuinmeubilair, accu’s, systeemplafondplaten, oude koelkasten, etc. Dit kan zelfs voor verontreiniging van de bodem zorgen. Dumping van tuinafval komt ook regelmatig voor en zorgt ervoor dat invasieve exoten de inheemse flora van een natuurgebied overwoekeren.

In de praktijk komt het er helaas op neer dat boswachters en terreinmedewerkers het afval moeten opruimen. De kosten daarbij zijn dan voor Utrechts Landschap. Wij verzoeken daarom dringend aan alle bezoekers van natuurgebieden om afval zelf mee te nemen en niet achter te laten in de natuur. Verder probeert Utrechts Landschap zoveel mogelijk afval in de natuurgebieden te voorkomen. Daarom zijn afvalbakken weggehaald. Uit ervaring is gebleken dat afvalbakken juist meer afval aantrekken en dat wilde dieren met het afval aan de haal gaan. Ook zijn onze BOA’s dagelijks in de terreinen om erop toe te zien dat er geen afval achtergelaten wordt in de natuurgebieden. Vooral in het zomerseizoen zullen zij hier extra alert op zijn.

Meldingen van afval in onze natuurgebieden kunnen doorgegeven worden via de website: een melding doen. 

« Terug

Delen:

Share Share