Word Beschermer

Nachtzwaluw op Park Vliegbasis Soesterberg

Nachtzwaluw-Saxifraga-Mark Zekhuis.jpg

Op Park Vliegbasis Soesterberg is een enorme variatie aan natuur te vinden. Dat komt mede door het oude militaire gebruik. Daardoor komen er ontwikkelde schrale graslanden voor, afwisselende bossen, open zandplekken en ook heide. Dat zorgt voor een hoge biodiversiteit, waar ook de nachtzwaluw bijhoort.

Hoewel de veldleeuwerik, tapuit en roodborsttapuit gemakkelijk te vinden zijn op Park Vliegbasis Soesterberg, is de nachtzwaluw wat lastiger om te vinden. Overdag is deze vogel namelijk goed verstopt. Alleen in de nacht is de vogel actief. Vooral het geluid van de nachtzwaluw, een subtiele ratel, is onmiskenbaar.

Vanaf 1950 ging het plotseling erg slecht met de nachtzwaluw in Nederland. Dit kwam door sterke afname van zijn broedgebied, namelijk heide. Daarom is het belangrijk om heide als natuurgebied te behouden. Soorten als de nachtzwaluw zijn afhankelijk van dit biotoop om te kunnen overleven. Daarom vindt er op Park Vliegbasis Soesterberg gericht natuurbeheer plaats om heide te behouden als onderdeel van een groot, gevarieerd en gezond ecosysteem.  Roodborsttapuiten, zandhagedissen en dus ook de nachtzwaluw vinden daar hun woonplekje.

De laatste twintig jaar gaat het weer beter met de nachtzwaluw, hoewel de soort nog steeds als kwetsbaar op de rode lijst staat. In enkele terreinen van Utrechts Landschap is de nachtzwaluw weer te vinden, waaronder het Willem-Arntszbos en de Hoge Ginkel. Ook op Park Vliegbasis Soesterberg heeft de nachtzwaluw dit jaar weer gebroed. De broedtijd duurt van mei tot juli. Inmiddels is de broedtijd bijna voorbij en begint de nachtzwaluw weer aan zijn terugreis naar het zuiden.  

Foto: Mark Zekhuis

« Terug

Delen:

Share Share