Word Beschermer

Kijk alvast rond in de toekomstige Elster Buitenwaarden

Viewer Elster Buitenwaard.JPG

Utrechts Landschap werkt samen met gebiedscooperatie O-gen, de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en gemeente Rhenen aan de inrichting van de Elster Buitenwaarden. De agrarische weilanden en akkers worden omgevormd tot bloemrijke graslanden. Het definitief ontwerp is onlangs vastgesteld. In deze viewer kunt u bekijken hoe de Uiterwaarden er in de toekomst uit gaan zien.

De Elster Buitenwaarden zijn nu landschappelijk open uiterwaarden en dat blijft ook zo. De belangrijkste gedaanteverwisseling zit hem in het afgraven van de soortenarme agrarische graslanden en akkers. Door het verwijderen van de voedselrijke bovengrond ontstaan kansen voor de ontwikkeling van bloemrijke graslanden.

Meer ruimte voor water en moeras
De natte hooilanden worden straks doorsneden door geulen. Deze sluiten aan op de aangelegde geul bij de voormalige Machinistenschool. De geulen worden gevoed door schoon grondwater, waardoor ze een rijke onderwaterwereld bezitten met diverse soorten vissen. Door het afgraven van de kleilaag net onder het waterniveau ontstaan bovendien moerasgebieden.

De grond die vrijkomt bij het afplaggen van de graslanden en het graven van de geulen worden verwerkt in de voormalige zandwinplas. Zo blijft een kleinere en ondiepere plas over, met meer natuurwaarden en beter passend bij het toekomstige landschap. Ook de rivieroever wordt aangepakt. De stenen worden verwijderd en de oevers worden verflauwd. Verder worden er enkele oevergeulen gegraven.

Wandelroute
De oude zomerkade blijft behouden. Over een deel van de zomerkade komt een wandelroute, die aansluit op de wandelroute in het naastgelegen natuurgebied Plantage Willem III.
De voorbereidingen voor de uitvoering zijn in volle gang. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden in de zomer van 2018 starten.

Lees ook: nieuwe natuur Palmerswaard volop in bloei.

« Terug

Delen:

Share Share