Word Beschermer

Herinrichting Palmerswaard klaar: meer ruimte voor natuur

Ron de Mol DJI_0070.jpg

De Palmerswaard bij Rhenen is opnieuw ingericht. De inrichting zorgt ervoor dat de natuur zich zeer gevarieerd kan ontwikkelen, zowel in het water als op het land, en dat het gebied beter te beheren is. Ook wordt voldaan aan de eisen van waterveiligheid. Tenslotte zijn er wandelpaden aangelegd, zodat grote delen van het gebied toegankelijk zijn. In het deel van de uiterwaard bij de stad en bij de Rijnbrug zijn maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat dit deel van het gebied beter passeerbaar wordt voor kleinere zoogdieren, insecten, vlinders, etc. In september 2016 zijn de werkzaamheden gestart en nu, een jaar later, is alles ingericht en afgerond. Donderdagmiddag 31 augustus vond de officiële opening plaats. 

De inrichting van het gebied vormt onderdeel van het project Uiterwaarden Nederrijn. Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Utrecht. Rijkswaterstaat is voor de Palmerswaard mede-opdrachtgever voor maatregelen die bijdragen aan de Kaderrichtlijn Water om de waterkwaliteit te verbeteren. Mede dankzij de inzet van Utrechts Landschap, de gemeente Rhenen, gebiedscoöperatie O-gen en andere maatschappelijke organisaties is de Palmerswaard, en de uiterwaard bij de stad Rhenen en Rijnbrug klaar voor de toekomst. 

Natuurontwikkeling

De nieuwe inrichting betekent volgens boswachter Hugo Spitzen van Utrechts Landschap winst voor de natuur: 'We hebben het goede behouden en er iets nieuws aan toegevoegd.' In de Palmerswaard is een geul gegraven die aan één kant aantakt aan de Nederrijn, in dit deel van de uiterwaard heeft de rivier veel invloed. De geul fungeert onder meer als paaiplaats voor vissen. Ook het ontstenen van de oevers draagt bij aan een natuurlijker systeem. De zomerkade is hersteld, zodat de poelen aan de noordzijde weinig invloed van de rivier ondervinden, en andere planten en dieren een plek kunnen vinden. De bestaande natuurwaarden, zoals de rivierbeplantingen en de oude kleiputten met hun waardevolle vegetatie zijn zoveel mogelijk behouden. Ten zuiden van Rhenen en nabij de Rijnbrug zijn maatregelen genomen ten behoeve van de verbinding met de Grebbeberg en de Blauwe Kamer. Bij de herinrichting moest rekening worden gehouden met bewoners, zoals de bever. Boswachter Spitzen: 'Het was echt een puzzel om te bepalen hoe we bosjes en plassen konden behouden om die bever een plek te geven. Dit voorjaar hebben we geteld en er zijn twee beverburchten waar jongen op geboren zijn. Dan weet je dat je het goed gedaan hebt.' 

Opening

De feestelijke opening van het project is verricht door gedeputeerde Mirjam Maasdam (provincie Utrecht), Christiaan Stoffer (Rijkswaterstaat), Saskia van Dockum (Utrechts Landschap) en wethouder Henk van den Berg (gemeente Rhenen). Zij onthulden een gezamenlijk informatiepaneel van Utrechts Landschap en de gemeente Rhenen. Gedeputeere Mirjam Maasdam: 'Dit prachtige natuurgebied kent niet voor niets een Europese bescherming (Natura 2000). Met natte en droge, en hoge en lage delen kan de natuur zich hier in al haar verscheidenheid verder ontwikkelen. Dit was mogelijk door een intensieve samenwerking met alle betrokken partijen: Rijkwaterstaat, gemeente Rhenen en het Utrechts Landschap. Ik denk dat ik namens ons allen spreek als ik zeg dat we deze samenwerking graag voortzetten bij de overige uiterwaarden in dit gebied.'

De provincie heeft ten oosten van de Rijnbrug een uitzichtpunt gebouwd, dat de bewoners van Rhenen en passerende recreanten een mooi zicht biedt op het gebied.

Boswachter Hugo Spitzen vertelt op RTV Utrecht over de herinrichting.

« Terug

Delen:

Share Share