Word Beschermer

MOB-complex Elst terug naar de natuur

Utrechts-Landschap-MOB met logo.jpg

Omwonenden en Utrechts Landschap willen dat het voormalige MOB-complex in Elst terug gaat naar de natuur. Het terrein werd door Defensie gebruikt als opslagplaats en grenst aan natuurgebied Plantage Willem III. Defensie is vertrokken en het Rijksvastgoedbedrijf wil het terrein verkopen. De toekomst van het gebied hangt mede af van de partij waaraan het Rijksvastgoedbedrijf het gebied gaat verkopen. Op een bijeenkomst gisteravond, georganiseerd door de gemeente Rhenen, bleek dat veel bewoners van Elst en Rhenen graag willen dat het terrein natuur wordt. Utrechts Landschap zet zich samen met een groep bewoners in om dat te realiseren.

Het gebied ligt in het Natuurnetwerk van de provincie. Vanuit de provincie ligt er een opgave om het Natuurnetwerk te versterken. De potenties voor natuur zijn er hoog: dat laat de naastgelegen Plantage Willem III zien. Na sloop van gebouwen en verharding kan er een mooi mozaïeklandschap ontstaan met open, droge graslanden, droge heide, een natuurakker, struweel en bos. Waar soorten zoals geelgors, zandhagedis, grauwe klauwier en kommavlinder zich thuis voelen. Utrechts Landschap heeft samen met bewoners uit Elst en Rhenen een schetsplan gemaakt, waarbij ook mogelijkheden zijn aangegeven voor natuurgerichte recreatie.

« Terug

Delen:

Share Share