Word Beschermer

Presentatie visie op natuurontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit

luchtfoto HKP.jpg

De Week van het Landschap vindt dit jaar plaats bij de Hooge Kampse Plas in De Bilt. Utrechts Landschap grijpt ook dit jaar de gelegenheid aan om haar visie op natuurontwikkeling te publiceren.

Traditiegetrouw organiseert Utrechts Landschap eens in de twee jaar de Week van het Landschap, waarbij op een bijzondere locatie onze visie over een thema gepresenteerd wordt. Deze keer gaan wij graag met elkaar in gesprek over ‘De Utrechtse traditie – natuur als katalysator’, onze visie op natuurontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit.

‘Al negentig jaar zijn wij samen met bewoners actief om Utrechtse natuur en erfgoed te beschermen en te ontwikkelen. En om het landschap groen en aantrekkelijk te houden. Daar hoort onder andere bij dat wij voormalige defensieterreinen, barakken en afvalstortlocaties tot natuur ontwikkelen met oog voor de geschiedenis. Dat is het goud van onze provincie, en onmisbaar voor bewoners,’ zegt Saskia van Dockum, directeur-rentmeester van Utrechts Landschap.

De Hooge Kampse Plas is een voormalige zandwinput die jarenlang voor een gedeelte is gebruikt als stortplaats. Door de plas opnieuw in te richten kan deze zich ontwikkelen tot een hoogwaardig natuurgebied op de kruising van de ecologische verbindingszones tussen het Kromme Rijngebied, de Utrechtse Heuvelrug en het veenweidegebied.

Over de Week van het Landschap

De Week van het Landschap is van donderdag 12 t/m zaterdag 14 oktober. Tijdens de eerste twee dagen worden personeel, relaties en bedrijfsvrienden van Utrechts Landschap ontvangen. Zaterdagochtend ontvangen wij onze vrijwilligers en in de middag zijn onze lokale donateurs (Beschermers) en Gulle Gevers te gast. Zaterdag 14 oktober is ‘s middags gratis toegankelijk en gericht op omwonenden van de Hooge Kampse Plas in het bijzonder en inwoners van de provincie Utrecht in het algemeen. In de daaropvolgende herfstvakantie vinden in de hele provincie activiteiten in het kader van de Week van het Landschap plaats.

« Terug

Delen:

Share Share