Word Beschermer

Natuurburen planten bomen in Kerckebosch

Natuurburen Kerckebosch bomen planten.jpgdonderdag 09 november 2017

In Kerckebosch zijn tijdens de afgelopen natuurwerkdag enkele honderden bomen geplant. Op een braak terrein naast de wijk, is er met een enthousiaste groep bewoners hard gewerkt om het jonge bosplantsoen te planten.

Kerckebosch is een wijk in ontwikkeling. Een woonwijk waarin vingers komen te liggen met beschermd natuurgebied, bestaande uit heiden en bossen. Utrechts Landschap gaat deze natuur straks beheren. Inmiddels zijn er al twee heiden ingericht en in beheer van Utrechts Landschap. Daarbij vragen wij regelmatig de hulp van bewoners uit de wijk. Dat draagt bij aan de informatievoorziening over natuurbescherming en hoe natuurbeheer in zijn werking gaat. Ook ondersteunen vrijwilligers ons met de reguliere beheerwerkzaamheden.

Meerdere malen per jaar wordt er een werkdag georganiseerd. Tijdens deze werkdag gaan vrijwilligers en 'natuurburen' aan het werk om nieuwe natuur in te richten of te helpen bij beheerwerkzaamheden. Tijdens de afgelopen natuurwerkdag was dat een groot succes. Bijna dertig natuurburen hielpen bij het planten van jonge bomen. De geplante soorten zijn eik, beuk, berk, lijsterbes, hulst en wilde appel geplant. Naar verwachting moet dit een gevarieerd en structuurrijk bos worden, waar tevens ruimte is voor kinderen om te spelen.
Tijdens de werkzaamheden gaf de boswachter van Utrechts Landschap excursies in het aangrenzende bos over bosbeheer. De deelnemers van de werkdag konden dan gelijk leren hoe een bos zich ontwikkelt, waarom dunningen plaatsvinden en hoe het blessen in zijn werk gaat. 

« Terug

Delen:

Share Share