Word Beschermer
Header afbeelding

Meer ruimte voor plant en dier aan de Lek

Dick-Jeukens-5813.jpgdinsdag 05 december 2017

Helpt u ons meer natuur in de Middelwaard te ontwikkelen?

Bij Vianen (dat sinds 2002 bij onze provincie hoort) beheren we het natuurgebied Middelwaard. Bij dit gebied komen drie percelen landbouwgrond vrij, die wij graag willen aankopen. U kunt ons daarbij helpen. Op het eerste gezicht zijn het doodgewone stukjes grond; op het ene perceel staat maïs, op de twee andere percelen worden schapen geweid. En toch zijn ze van groot belang voor de natuurontwikkeling in dit gebied.

Aan gebieden als de Blauwe Kamer kunnen we zien hoe indrukwekkend de transitie van boerenland naar natuur eruit kan zien. Zoals u weet streven we naar zo veel mogelijk aaneengesloten natuur. Minder versnippering leidt tot een beter leefgebied voor planten en dieren. Daarnaast kunnen we de bodemkwaliteit sterk verbeteren, wat essentieel is voor de ontwikkeling van dit natuurgebied.

De percelen die we kunnen aankopen zijn arm aan soorten zoals patrijs en graspieper. Door overbemesting komt er te veel stikstof en fosfaat in het grondwater terecht, wat schadelijk is voor de omliggende natuur. Daarom is het zo belangrijk om deze gebieden een natuurbestemming te geven. Niet alleen wordt het leefgebied voor planten en dieren dan groter, de bodemkwaliteit wordt verbeterd en daar heeft uiteindelijk het gehele ecosysteem profijt van.

Wilt u Utrechts Landschap helpen om deze grond – in totaal gaat het om ruim 3 hectare – aan te kopen? Wanneer u ons steunt met 15 euro, kunnen we daar al 15 vierkante meter grond van kopen en daar echte natuur van maken. Lees meer of doe mee:

Sponsor direct een aantal vierkante meters

« Terug

Delen:

Share Share