Word Beschermer
Header afbeelding

Provincie Utrecht draagt Park Vliegbasis Soesterberg over aan Utrechts Landschap

sleuteloverdracht PVS - Angeliek de Jonge.jpgvrijdag 15 december 2017

De provincie Utrecht heeft het eigendom van Park Vliegbasis Soesterberg overgedragen aan Utrechts Landschap. Op vrijdag 15 december overhandigden gedeputeerden Mirjam Maasdam en Mariëtte Pennarts symbolisch de sleutel van het gebied aan Saskia van Dockum, directeur-rentmeester van Utrechts Landschap.

‘De verkoop van Park Vliegbasis Soesterberg draagt bij aan onze doelstelling voor behoud en bescherming van de natuur, recreatie en militaire historie in onze provincie,’ aldus gedeputeerde Mirjam Maasdam. ‘Dit park is letterlijk de kern van het ‘Hart van de Heuvelrug’ in al haar pracht. Een plek waar de natuur floreert, het erfgoed zijn verhaal vertelt en waar bezoekers het park kunnen ontdekken. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat dit bijzondere natuurgebied met de rijke militaire historie bij Utrechts Landschap in goede handen is.’

Michaël Kortbeek, voorzitter van Utrechts Landschap spreekt van een historisch moment. ‘Met deze overdracht schrijven we een nieuwe bladzijde in de geschiedenis van dit gebied. Samen met zeventien gebiedspartijen hebben we de afgelopen jaren ervoor gezorgd dat natuur en erfgoed op de voormalige militaire basis behouden blijft. We zijn dankbaar voor het vertrouwen dat in Utrechts Landschap is gesteld. We zullen dit kostbare landschap, deze schatkamer van natuur en erfgoed in het Hart van de Heuvelrug voor altijd koesteren beschermen en openstellen.’

Combinatie natuur en erfgoed

Boswachter Martijn Bergen is verheugd over het feit dat Utrechts Landschap nu eigenaar is. ‘De natuurwaarde van het gebied is geweldig. Meer dan 2000 plant- en diersoorten hebben hier hun thuisbasis. Park Vliegbasis Soesterberg vormt dé belangrijkste schakel in het hart van de Utrechtse Heuvelrug. De combinatie van natuur en erfgoed maakt het gebied voor mij als boswachter extra bijzonder: het is alsof je hier in een open geschiedenisboek wandelt. Alle periodes uit de 20ste-eeuwse militaire geschiedenis zijn hier zichtbaar aanwezig. Dat we dit veilig kunnen stellen en met het publiek kunnen delen vind ik fantastisch!’

Voormalige vliegbasis

Toen de luchtmacht het gebied in 2009 verliet, kocht de provincie het grootste deel van de voormalige vliegbasis. Omgevormd tot Park Vliegbasis Soesterberg kreeg het een gecombineerde bestemming van een bijzonder natuurgebied met net zo bijzonder militair erfgoed. Het terrein is onderdeel van twee belangrijke ecologische corridors. De voormalige vliegbasis vormt hiermee een belangrijke schakel in het Natuurnetwerk Nederland en in het gebiedsontwikkelingsprogramma Hart van de Heuvelrug.

Leefgebied 2000+ soorten

Park Vliegbasis Soesterberg is het leefgebied van meer dan 2000 soorten. Het grootste bloemrijke schraalgrasland van Noordwest-Europa herbergt honderden verschillende plantensoorten, die tal van insecten en vogels aantrekken, zoals de zeer zeldzame kommavlinder. Bijzonder is ook de veldleeuwerik die Park Vliegbasis Soesterberg als broedplaats heeft. Sinds 1960 nam hun aantal in Nederland met maar liefst 95% af. Op de vliegbasis wordt veruit de grootste populatie van Midden-Nederland geteld.

Ook uitgestrekte bos- en heidegebieden trekken veel soorten aan. Dieren als ree, bunzing en das komen volop voor. De buizerd broedt er, evenals de bosuil, de havik en zelfs de zeldzame wespendief. In de voormalige militaire bunkers overwinteren vleermuizen. Op de heide leeft de blauwvleugelsprinkhaan, een zeldzame soort die normaal gesproken alleen in duinvalleien te vinden is. Ook zijn er zandhagedissen en levendbarende hagedissen waargenomen.

Militair erfgoed

Park Vliegbasis Soesterberg is een schatkist vol militair erfgoed. De shelters, bunkers, munitiedepots en landingsbanen vertellen een verhaal van honderd jaar militaire luchtvaart. Op deze plek werd in 1913 de eerste Militaire Luchtvaartafdeling opgericht. In het landschap zijn sporen te vinden van de Duitse bezetter, de Amerikaanse luchtmacht en de Koude Oorlog. Deze schat aan historisch erfgoed wordt met de overdracht aan Utrechts Landschap veiliggesteld en kan hierdoor ook aan de volgende generaties worden doorverteld.

Wandelroutes en fietsexcursies

Park Vliegbasis Soesterberg is opengesteld voor publiek. Er is een gemarkeerde wandelroute uitgezet van 5 kilometer, die door het voormalige munitiepark voert. Wandelaars kunnen deze route combineren met de wandelroute over landgoed De Paltz, het naastgelegen natuurgebied in Soest. Zeer populair zijn inmiddels ook de fietsexcursies over Park Vliegbasis Soesterberg. De gidsen van Utrechts Landschap verzorgen van maart tot en met oktober drie thematische fietsexcursies: natuur, historie en kunst. Vorig jaar namen 1.500 mensen aan zo’n excursie deel. Op de basis staat tevens het Nationaal Militair Museum, waarin bezoekers kennismaken met de militaire geschiedenis van Nederland.

Getuige van het historische moment waren bestuurders, ambtenaren, relaties, medewerkers, vrijwilligers, omwonenden en betrokkenen bij Park Vliegbasis Soesterberg.

Foto's: Angeliek de Jonge

« Terug

Delen:

Share Share