Word Beschermer
Header afbeelding

Utrechts Landschap publiceert nieuwe visie op erfgoed

Kockengse Molen André Russcher.jpgvrijdag 26 januari 2018

Aan het begin van het Europees Erfgoedjaar heeft Utrechts Landschap haar beleidsnotitie Erfgoed gepubliceerd op www.utrechtslandschap.nl/beleidsnotitie-erfgoed. In de notitie staan uitgangspunten voor het beheer en het onderhoud van het erfgoed dat aan de stichting is toevertrouwd.

‘Menigeen denkt bij Utrechts Landschap aan natuur,’ zegt directeur-rentmeester Saskia van Dockum. ‘Dat klopt zeker, maar we beheren daarnaast veel waardevol erfgoed. Rood erfgoed zoals monumentale gebouwen, en groen erfgoed zoals onze landgoederen. Naast Kasteel Loenersloot, 23 molens en Steenfabriek Bosscherwaarden mag je denken aan archeologische overblijfselen, archieven, collecties en nog veel meer. Ook immaterieel erfgoed koesteren we, zoals het ambacht van molenaar.’

Erfgoed in de genen

De uitgangspunten voor het erfgoed is in de notitie overzichtelijk beschreven. Saskia van Dockum: ‘We vinden het belangrijk om kennis van ons erfgoed actief te delen. Want erfgoed slaat de brug tussen verleden en toekomst, en verbindt mensen met hun omgeving en het landschap. We koesteren zo veel pareltjes in onze provincie, daar mogen mensen echt van komen genieten.’

Deze overtuiging is niet nieuw, vervolgt Van Dockum. ‘Goed beschouwd denken we er al ruim 90 jaar zo over. Je zou kunnen zeggen dat natuur én erfgoed in de genen van onze stichting zit. En dat is niet zo vreemd als je bedenkt dat het Nederlandse landschap – en zeker het Utrechtse – het resultaat is van een voortdurende wisselwerking tussen mens en natuur. Ons landschap is voornamelijk gevormd door menselijk ingrijpen.’

Vergroten herkenbaarheid

In dat verband hoor je mensen wel eens zeggen dat ‘echte’ natuur in ons land niet zou bestaan, maar dat is een schijntegenstelling, benadrukt de directeur-rentmeester. ‘Kijk bijvoorbeeld naar onze laatste aankoop: Park Vliegbasis Soesterberg. Daar is de ongekend hoge biodiversiteit juist een direct gevolg van het historisch gebruik van dat gebied.’

Centraal in het beleid van Utrechts Landschap staat het vergroten van de herkenbaarheid van het landschap en diens historie. Van Dockum: ‘Door te laten zien waarom ons landschap eruitziet zoals het eruitziet, willen we de verbondenheid van de Utrechters met hun dagelijkse leefomgeving vergroten. Want erfgoed is net zo onmisbaar voor Utrecht als natuur.’

Foto: Kockengense Molen (1675) in het Utrechtse veenweidegebied (André Russcher).

« Terug

Delen:

Share Share