Word Beschermer
Header afbeelding

Verrassende ontdekking Everdinger Waarden

Stekende bies 11.jpg26 september 2016

Acht jaar nadat Utrechts Landschap de natuurontwikkeling in de Everdinger Waarden heeft afgerond, blijft deze prachtige uiterwaard verrassen. Tijdens een bezoek in september vond vegetatiedeskundige Dick Kerkhof de stekende bies. Een zeer zeldzame plantensoort, die op de rode lijst staat. Ze groeit slechts op een paar plekken in Nederland.

In delen van de uiterwaard is een prachtig nat schraalland tot ontwikkeling gekomen met een keur aan orchideeën. Hooilanden, rietkragen, strangen, slikplaten, rivieroevers, meidoornhagen en moerasbos: de Everdinger Waarden zijn heel veelzijdig. Steltlopers, witgatjes, oeverlopers, groenpootruiters en kluten kunnen zich uitstekend van voedsel voorzien in dit gebeid.
De stekende bies houdt van zonnige, open en natte zandgrond. Veel is er niet over deze soort bekend. Waarschijnlijk is de soort heel kritisch ten aanzien van de plekken waar zij kan ontkiemen. De opvallendste begeleidende soort bij de stekende bies is knikkend tandzaad.
De slibrijke oevers van het moeras in de Everdinger Waarden blijken in ieder geval geschikt voor deze bedreigde rode lijst soort.

Zin om te wandelen door de Everdinger Waarden? Bekijk hier de wandelroute.

« Terug