Word Beschermer

Zeldzame vissen in de Palmerswaard

Vissen Palmerswaard 201722 november 2017

De Palmerswaard is net opnieuw ingericht en nu al een kraamkamer voor talloze dieren. De afgelopen maanden was de visarend er te vinden. Nu zijn er ook de zeldzame vissen sneep en serpeling aangetroffen. Dit bleek tijdens een inventarisatie van vissoorten met RAVON. Er waren maar liefst 20 verschillende vissoorten te zien. 

Nieuwe natuur
De Palmerswaard is in 2016 opnieuw ingericht in samenwerking met de provincie Utrecht en Rijkswaterstaat. Er is een geul gegraven waardoor het water van de rijn makkelijker het gebied binnen kan stromen. Op sommige plekken is de variatie in het gebied vergroot, terwijl op andere plekken de reeds aanwezige natuurwaarden behouden zijn. Onder andere de bever komt er al langere tijd voor.  

Levendig
De afgelopen maanden waren een feest voor mening natuurliefhebber in de Palmerswaard. Tussen de vele distels vlogen grote groepen putters in het rondte. De ijsvogel, cetti’s zanger en kwamsvogels voelen zich ook al aangetrokken tot het gebied. Zelfs de visarend en zeearend kwamen er dit najaar vissen.

Visinventarisatie
Het laat zien wat een ongelofelijke potentie dit natuurgebied heeft. Zo snel na de herinrichting, is er al volop leven te vinden. Dat bleek nu ook uit de visinventarisatie. Samen met vrijwilligers en experts van RAVON, werden er in het gebied vissen gevangen met behulp van een zegen en schepnetten. In totaal werden enkele honderden vissen op naam gebracht. In de nieuwe gegraven nevengeul waren dat vooral blankvoorn, winde, alver en roofblei. Ook werden de sneep en serpeling aangetroffen, twee zeldzame en zeer bedreigde vissoorten. Voor dit soort vissen zijn de uiterwaardennatuurgebieden van groot belang. In en langs nevengeulen kunnen ze rustig stromend water vinden met goede waterkwaliteit om te paaien.

In de plassen en poelen van de Palmerswaard werden vooral bittervoorns aangetroffen. Ook baars, marmergrondel en beide stekelsoortenbaarsen zwommen hier in het rondte. Naast vissen was het ook een kraamkamer voor veel insecten en amfibieën, waaronder groene kikkers, kleine watersalamanders, verschillende waterkevers en libellenlarven.  

Belangrijk natuurgebied
Dankzij de herinrichting is de Palmerswaard een dynamisch natuurgebied geworden waar veel plant- en diersoorten zich kunnen vestigen. Samen met nabijgelegen natuurgebieden als de Blauwe Kamer en Amerongse Bovenpolder, vormt het een belangrijk natuurnetwerk langs de rijn. Planten, vogels, insecten en vissen, kunnen hier een veilige woonplek vinden.

Winde en marmergrondel uit de nieuwe nevengeul van de Palmerswaard

 

« Terug