Word Beschermer

Een oeverzwaluwwand voor De Schammer

De Schammer- Fred van de Graaf.jpg28 november 2017

De Schammer is een belangrijk natuurgebied bij Amersfoort met veel plassen, poelen en natte graslanden. Jaarlijks trekt het talloze insecten en vogels aan. De oeverzwaluw is een van die vogels die er jaarlijks komt foerageren. In de aankomende drie weken wordt er een speciale oeverzwaluwwand geplaatst, zodat ze er voortaan ook kunnen broeden.

Waardevol natuurgebied
Tot 2011 was de Schammer vooral agrarisch gebied, maar sinds Utrechts Landschap het in beheer heeft zijn plassen en poelen uitgegraven, is er riet aangeplant en wordt het bloemrijke grasland met rust gelaten. Het succes van deze aanpak is te merken aan veel bijzondere plant- en diersoorten die er leven, waaronder de oeverzwaluw.

Oeverzwaluwen hebben het moeilijk
Oeverzwaluwen zijn elke zomer te zien in de Schammer, waar ze boven water jagen op de vele insecten die het natuurgebied rijk is. Broeden kunnen ze er helaas nog niet. Oeverzwaluwen hebben het moeilijk; ze broeden in holtes in steile oeverwanden, maar dat soort oevers komt steeds minder voor.

Speciale oeverzwaluwwand
Om de oeverzwaluw een handje te helpen, wordt er een speciale oeverzwaluwwand geplaatst langs het water bij het vogelkijkscherm. In de wand kunnen ze een gat maken voor hun nest. Omdat de wand van beton is, is het onderhoudsvriendelijk en kan de wand met zo min mogelijk ingrepen goed bijgehouden worden. Daardoor is er minder verstoring in het gebied en kan elk jaar de broedplek gegarandeerd worden voor deze bijzondere vogel.

Een hart voor natuur
Vanaf het vogelkijkscherm kan men straks turen naar de broedende oeverzwaluwen, zonder dat de vogels hier last van hebben. Voor het onderhoud van de oeverzwaluwwand, is Utrechts Landschap op zoek naar enthousiaste mensen. De oeverzwaluwwand in De Schammer is mogelijk gemaakt door De Versterking, gemeente Leusden, Waterschap Vallei en Veluwe, Van Schoonhoven Infra, Bedrijfsvriend ONVZ, Stichting Chocolademelkloop  en Beschermers van Utrechts Landschap.

Foto: Fred van de Graaf

« Terug