Word Beschermer

Paden sluiten Amerongse Bos

Reegeit.jpg30 november 2017 12:05

In het Amerongse Bos worden enkele paden gesloten om de rust en ruimte voor dieren in het bos te herstellen. Het gaat om onofficiële paden, waarvan twee oude dunningspaden die gemaakt zijn voor boswerkzaamheden. Doordat wandelaars gebruik blijven maken van de dunningspaden, kunnen ze niet meer dichtgroeien. 

Het sluiten van de paden is erop gericht om de rust weer te herstellen voor de vaste bewoners die in het bos leven. Dat zijn veel vogels zoals de kruisbek, boomklever, buizerd en vink. Het Amerongse Bos behoort tot de oudste bossen van de Utrechtse Heuvelrug. De oude bomen en het dode hout zijn geschikt leefgebied voor de zwarte en kleine bonte specht. Ook zoogdieren zijn gebaat bij de rust en ruimte in het bos, zoals het ree en de boommarter.

Jaarlijks trekken veel mensen erop uit om het Amerongse Bos te bezoeken. Op mooie dagen, kan het er soms best druk zijn. Het bewaken van de rust en ruimte voor de dieren in het bos, is daarom erg belangrijk. Het Amerongse Bos beschikt over een oude historie met prachtige lanen en een uitgebreide padenstructuur. Sommige van deze paden hebben zelfs hun oorsprong in de Middeleeuwen. Deze paden blijven bestaan en biedt wandelaars uitgebreid de mogelijkheid om te wandelen in het bos. Meer informatie over gemarkeerde wandelroutes kunt u op deze vinden. 

« Terug