Word Beschermer

Utrechts Landschap beëindigt samenwerking met herders

heide.jpg

Utrechts Landschap zet in haar natuurgebieden schapen in om de natuurkwaliteit op een hoog niveau te brengen en ecologische doelen te halen. Deze dienst betrekken we bij De Wassum, dé expert in schapenbegrazing in Nederland. De herders Werner en Ester Floor worden sinds 2015 door De Wassum als onderaannemer ingezet.

Afgelopen jaar is gemonitord hoe het met de natuurkwaliteit in de begraasde gebieden staat. De resultaten waren slecht, mede doordat de herders zich niet aan de opdracht en planning hebben gehouden én dat niet aan ons hebben laten weten. 

De herders hebben schapen laten grazen op plekken waar het juist niet de bedoeling was en ze hebben schapen niet laten grazen op plekken waar het wel moest. Dit heeft Utrechts Landschap aan hoofdaannemer De Wassum laten weten. Omdat wij een goede relatie hebben met de herders, hebben wij hen ook laten weten dat de monitoring er slecht uit zag. De Wassum heeft vervolgens als hoofdaannemer besloten om niet meer te werken met Werner en Ester, omdat er onvoldoende vertrouwen is in verbetering in het vakmanschap. De Wassum zal een andere herder inhuren voor de begrazing. 

Vorige week heeft Utrechts Landschap samen met De Wassum een gesprek gevoerd met Werner en Ester om met begrip voor wederzijdse standpunten zakelijk uit elkaar te gaan. Zowel Utrechts Landschap als De Wassum willen graag meehelpen met het vinden van een oplossing voor de schaapskudde. Overname is een optie.

« Terug