Word Beschermer

Natuurlijk Zoëy in de Palmerswaard

Hendrike dec2016.jpg16 februari 2018

Onlangs was Eddy Zoëy bij Utrechts Landschap op bezoek in de Palmerswaard. Het hoge water van de Rijn zorgde namelijk voor een wel heel bijzonder beeld in de uiterwaarden. Een groot deel verdween onder water. De konikpaarden, hazen en bevers zochten hun toevlucht op de hoogwatervrije vluchtplaatsen en droge delen van het gebied. De uitzending is hier te bekijken

In de Palmerswaard zijn meerdere beverburchten aanwezig. Tijdens hoogwater lopen de burchten onder. De bevers kunnen dan tijdelijk niet in hun burcht komen en zoeken droge delen op in het terrein waar ze veilig kunnen verblijven tot het water weer zakt. Bevers zijn gelukkig echte waterdieren dus kunnen hier goed mee omgaan. Als het hoge water voor een langere tijd aanhoudt, maken ze gewoon tijdelijk een nieuwe burcht. 

Dat de uiterwaarden langs de Rijn kunnen volstromen met rivierwater is niet alleen mooi om te zien, maar ook erg belangrijk. Tijdens hoogwater houden de uiterwaarden het hoge rivierwater vast als een soort spons. Zo dragen ze bij aan waterveiligheid in ons land. Ook voor de natuur zijn deze overstromingen erg interessant. De verschillende waterstanden zorgen voor extra dynamiek. Dat is gunstig voor de biodiversiteit. Er ontstaan nieuwe hoogteverschillen, nieuwe plantenzaden worden aangevoerd en achtergelaten door de rivier en als het water weer zakt blijft er een laagje voedselrijke slib achter. Dat heeft invloed op de plantensamenstelling, insecten en vogels die er leven. 

Wilt u de uiterwaarden zelf verder ontdekken? Ga dan mee op winterexcursie in de Blauwe Kamer op 17 februari of houd de activiteiten goed in de gaten!

« Terug