Word Beschermer
Header afbeelding

Onderhoudswerkzaamheden Over-Holland

Streefbeeld Over-Holland.jpgwoensdag 30 januari 2019

Utrechts Landschap werkt aan de restauratie van het overpark van Over-Holland.
Komende maanden, tot aan het broedseizoen (15 maart 2019), vinden er in het park snoei- en zaagwerkzaamheden plaats. Afgelopen jaren is er veel stormschade ontstaan. Omgewaaide bomen en grote afgevallen takken worden opgeruimd. Ook bomen die de veiligheid in gevaar kunnen brengen en opslag worden verwijderd. Het hout van een aantal grote eiken die zijn omgewaaid zal worden verwerkt tot timmerhout.

Tijdens de werkzaamheden kan het zijn dat bepaalde paden zijn afgesloten. Utrechts Landschap heeft met de aannemer afgesproken dat er altijd paden open zijn, zodat er tijdens de werkzaamheden gewoon gewandeld kan worden in het park.

Later dit jaar en in 2020 zijn er nog meer werkzaamheden uit te voeren waaronder het baggeren van  sloten en waterpartijen, het verwijderen van dammen, het plaatsen van bruggen en het aanplanten van heesters en bomen.

We kunnen niet voorkomen dat er wat overlast ontstaat maar we proberen dit zo minimaal te houden. We vragen daarvoor uw begrip.

Klik hier om het restauratieplan Over-Holland in te zien.

« Terug

Delen:

Share Share