Word Beschermer
Header afbeelding

Ontwikkeling bos- en heidelandschap Heidestein-Bornia

UL - Utrechts Landschap ontwikkelt bos- en heidelandschap Heidestein-Bornia.JPGmaandag 09 september 2019

Utrechts Landschap herstelt het komende najaar en deze winter een deel van het bos- en  heidelandschap op de landgoederen Heidestein en Bornia. Jong bos, grotendeels in een rustgebied, wordt hierbij omgevormd naar soortenrijke heide en een natuurakker. Daarnaast wordt de overgang tussen bos en heide geleidelijk gemaakt en de soortenrijkdom van het omringende bos vergroot.

Utrechts Landschap staat voor de bescherming en vergroting van biodiversiteit in de Provincie Utrecht. Dat doen we door zorgvuldig en deskundig onze natuurgebieden te beheren en waar nodig in te richten. Om de Utrechtse biodiversiteit te versterken is het soms noodzakelijk bos om te vormen naar open ruimte. Dit doen we alleen op heel kansrijke plekken, waar omvorming daadwerkelijk resulteert in een hoge biodiversiteit en waar het niet ten koste gaat van waardevol bos.

Zo’n kans doet zich voor op Heidestein-Bornia waar een samenhangend heidelandschap wordt ontwikkeld, met voldoende ruimte voor zeldzame planten en dieren, zoals de kommavlinder en de zandhagedis. Dit najaar voeren we daarvoor de laatste fase uit, van een project dat in 2015 is gestart: we vormen 12 hectare jong en soortenarm bos op een verstoorde bodem om naar soortenrijke heide en een insectenrijke natuurakker in een rustgebied. Het herstel van dit samenhangend heidelandschap richt zich op de ontwikkeling van voedsel rust en ruimte. Voedsel door de aanleg van een insectenrijke natuurakker in een rustgebied. Rust en ruimte door uitbreiding van heide en heischrale vegetaties in een voor publiek gesloten deelgebied. Bomen die gemarkeerd zijn met een verfstreep worden over een oppervlakte van 12 hectare geveld en een 6 hectare groot gebied wordt geplagd.

De soortenrijkdom van het 20ha aangrenzend bos op landgoed Bornia wordt vergroot door de aanplant van gewone esdoorn, ratelpopulier, boswilg, hazelaar en winterlinde. Deze boomsoorten hebben goed verteerbaar strooisel. Dat bevordert de biodiversiteit en vermindert de verzuring van de bosbodem. Deze bomen worden onder de grove dennen geplant. Een deel van de Amerikaanse vogelkers struiken wordt verwijderd om ruimte te maken voor de jonge bomen. Zo ontstaat een gevarieerder bos dat beter bestand is tegen de klimaatverandering: een klimaatadaptiever bos.

De werkzaamheden vinden plaats vanaf oktober 2019 tot maart 2020. De aanplant van bomen vindt plaats in het najaar van 2020. Aangezien een groot deel van de werkzaamheden plaatsvindt in een rustgebied zal de overlast voor recreanten beperkt blijven. Enkele paden raken mogelijk beschadigd. Deze worden direct na de werkzaamheden weer hersteld.

Utrechts Landschap vindt het belangrijk dat omwonenden, geïnteresseerden en belanghebbenden goed geïnformeerd zijn. Daarom organiseert Utrechts Landschap Zaterdag 21 september een publieksexcursie. Geïnteresseerden zijn vanaf 10 u van harte welkom op de Grensweg bij Austerlitz (einde asfalt). Aanmelden voor de excursie kan hier

Meer achtergrondinformatie over dit project vind je hier

« Terug

Delen:

Share Share