Word Beschermer
Header afbeelding

Herstel bos- en heidelandschap Heidestein-Bornia

Excursie heide.jpg23 september 2019

Het komende najaar en deze winter worden op Heidestein-Bornia diverse werkzaamheden uitgevoerd gericht op herstel van het heidelandschap. Utrechts Landschap organiseerde op zaterdag 21 september een publieksexcursie waarin het project werd toegelicht. 

Utrechts Landschap staat voor de bescherming en vergroting van biodiversiteit in de Provincie Utrecht. Om de Utrechtse biodiversiteit te versterken is het soms noodzakelijk bos om te vormen naar open ruimte. Dit doet Utrechts Landschap alleen op heel kansrijke plekken, waar omvorming daadwerkelijk resulteert in een hoge biodiversiteit en waar het niet ten koste gaat van waardevol bos.

Omvorming naar soortenrijke heide

Op Heidestein-Bornia doet zich de unieke kans voor om een samenhangend heidelandschap te ontwikkelen, met voldoende ruimte, rust en voedsel voor zeldzame dieren en planten. Dit najaar voeren we daarvoor de laatste fase uit: 12 hectare jong en soortenarm bos op een verstoorde bodem wordt omgevormd naar soortenrijke heide en een natuurakker.

Aanplant bomen

Tegelijk wordt de biodiversiteit van bestaand bos verhoogd door in het najaar van 2020 in ruim 20 hectare bos 18.500 bomen van boomsoorten met goed verteerbaar strooisel aan te planten. Het bos wordt daardoor soortenrijker en  de verzuring van de bosbodem verminderd. Het resultaat: een weerbaarder bos tegen klimaatverandering.

Het herstel van het heidelandschap najaar 2019 vindt grotendeels plaats in een voor publiek afgesloten rustgebied, waardoor beschadiging van wandelpaden beperkt zal blijven.

Hier vind je meer informatie over dit project.

« Terug