Doneer Word Beschermer
Header afbeelding

Utrechts Landschap voert komende winter boswerkzaamheden uit in Breeveen

UL - Utrechts Landschap voert komende winter boswerkzaamheden uit in Breeveen.JPGdonderdag 14 november 2019

Utrechts Landschap voert in de winter van 2019-2020 boswerkzaamheden uit in Breeveen. Om de veiligheid te waarborgen gaat Utrechts Landschap bomen snoeien of verwijderen langs wegen en paden. Bomen met een verfstreep worden weggehaald. Aanvullend zijn de werkzaamheden erop gericht om de variatie en soortenrijkdom in het bos te bevorderen.

Veiligheid

Ondanks dat Utrechts Landschap bomen over het algemeen liever niet weghaalt, zijn er enkele uitzonderingen. Soms moeten bomen worden verwijderd vanwege de veiligheid. Minder vitale bomen of bomen die op termijn een veiligheidsrisico kunnen vormen worden daarom gesnoeid of weggehaald.

Overgang heide naar bos

Er wordt een meer natuurlijke overgang gemaakt van heide naar bos. Dit gebeurt door een deel van het bos tussen de heide en het Let de Stigterpad meer open te maken. Hierdoor verbetert het leefgebied van onder andere de levendbarende hagedis en nachtzwaluw.

Oude dikke bomen

Door bomen weg te halen krijgen andere meer ruimte om uit te groeien tot grote, dikke bomen. Dit is gunstig voor soorten die gebruik maken van dikke bomen zoals de zwarte specht die in holtes broedt.

Dood hout doet leven

Het huidige Nederlands bos is vooral aangeplant als productiebos. Hierdoor staat en ligt er relatief weinig dood hout. Voor een goed werkend ecosysteem is dood hout echter belangrijk. Daarom zal Utrechts Landschap 1/3 van de te verwijderen bomen ringen. Bij ringen wordt de bast rondom de boom weggehaald, dit blokkeert de sapstroom en vormt zo staand en later liggend dood hout. Talloze plant- en diersoorten zoals vleermuizen, schimmels, pissebedden, kevers en andere insecten profiteren hiervan. Deze soorten vormen weer een voedselbron voor andere soorten zoals vogels die de insecten eten.

Inheemse boomsoorten in het bos

Veel bos is in de afgelopen 100 jaar aangeplant voor houtproductie, de aanplant destijds bestond vooral uit uitheemse boomsoorten. Dit zijn soorten die van nature niet in Nederland voorkomen. Om de soortenrijkdom te vergroten kiest Utrechts Landschap waar dat kan voor inheemse boomsoorten en zal de uitheemse boom wijken. Op de inheemse boomsoorten komt een grotere diversiteit van insecten en schimmelsoorten voor, waar andere planten en dieren ook weer van afhankelijk zijn.

Werkzaamheden

Bij de werkzaamheden kunnen paden beschadigd raken. Utrechts Landschap vraagt recreanten om begrip voor het ongemak. De paden worden zo snel mogelijk na de werkzaamheden weer hersteld. Na de werkzaamheden kan iedereen genieten van een gevarieerder gebied met een rijke leefomgeving voor planten en dieren. 

Excursie

De excursie van zaterdag 23 november gaat niet door, omdat er geen aanmeldingen zijn. 

 

« Terug

Delen:

Share Share