Word Beschermer

Inschrijving kavels

Inschrijving kavels

Utrechts Landschap biedt in geliberaliseerde pacht (artikel 7:397, lid 1 BW) een tweetal kavels (natuur) grasland aan met een totale grootte van 16 hectare gelegen aan de Kouwenhovenselaan te Zeist. De duur van de pachtovereenkomst bedraagt acht maanden, ingaande op 1 april 2017 en eindigende op 31 december 2017.

Meer informatie

Inlichtingen omtrent het te verpachten object en de inschrijving zijn te verkrijgen bij de heer Rob Veenbrink, bereikbaar onder nummer 06 - 22 847053. Op woensdag 15 en donderdag 16 maart overdag is de mogelijkheid de kavels te bekijken. Het is niet toegestaan de kavels op eigen gelegenheid te gaan bekijken.

Inschrijving

Het volledig ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier met daarbij gevoegd een kopie van het legitimatiebewijs van de bieder dient uiterlijk op maandag 20 maart vóór 12.00 uur te zijn ontvangen door Utrechts Landschap te De Bilt per post of e-mail o.v.v. ‘Inschrijving pacht Niënhof’.

Utrechts Landschap
Postbus 121
3730 AC De Bilt

info@utrechtslandschap.nl