Word Beschermer

Inschrijving kavels

Inschrijving kavels

Utrechts Landschap biedt in geliberaliseerde pacht (artikel 7:397, lid 1 BW) een tweetal kavels (akker & grasland) aan met een totale grootte van 20,5 hectare gelegen aan de Kouwenhovenselaan te Zeist. De duur van de pachtovereenkomst bedraagt acht maanden, ingaande op 1 april 2016 en eindigende op 31 december 2016.

Meer informatie

Inlichtingen omtrent het te verpachten object en de inschrijving zijn te verkrijgen bij de heer Rob Veenbrink, bereikbaar onder nummer 06 - 22 847053. Op woensdag 16 en donderdag 17 maart overdag is de mogelijkheid de kavels te bekijken. Het is niet toegestaan de kavels op eigen gelegenheid te gaan bekijken.

Inschrijving

Het volledig ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier met daarbij gevoegd een kopie van het legitimatiebewijs van de bieder dient uiterlijk op maandag 21 maart vóór 12.00 uur te zijn ontvangen door Utrechts Landschap te De Bilt per post of e-mail o.v.v. ‘Inschrijving pacht Niënhof’.

Utrechts Landschap
Postbus 121
3730 AC De Bilt

info@utrechtslandschap.nl