Word Beschermer

Ontdek Biltse Duinen, Okkersbos

Biltse Duinen, Okkersbos

De Biltse Duinen liggen tussen Bilthoven, Bosch en Duin een camping en een golfbaan. Het gebied bestaat uit bos met daartussen stuifzandvlaktes. In 2008 en 2009 is een groot deel van de Biltse Duinen in beheer gekomen van Utrechts Landschap. Hierdoor is een belangrijk stuk natuur op de Heuvelrug veiliggesteld. Al sinds 1987 waren er plannen om de naastgelegen golfbaan uit te breiden in de Biltse Duinen. Buurtbewoners hebben vereniging 'Vrienden van de Biltse Duinen' opgericht en samen met het IVN De Bilt strijd gevoerd voor het openhouden en en behoud van de Biltse Duinen. En met succes. De Biltse Duinen fungeren als schakel tussen de natuurgebieden in Bosch en Duin en het Panbos en maken onderdeel uit van de ecologische hoofdstructuur. Het naastgelegen Okkersbos is in 2011 in beheer van Utrechts Landschap gekomen en zo beschermd tegen mogelijke bouwplannen.