Word Beschermer

Ontdek De Kievit

De Kievit

Aan de westkant van de gemeente Harmelen, begrensd door een woonwijk en de Hollandse Kade, ligt de Kievit. De Kievit is één van de kleinste bezittingen van Utrechts Landschap. De rivier de Leidse Rijn ligt op circa 300 meter afstand van het natuurterrein. Het terrein bestaat uit een vochtig hooiland en een hoogstamboomgaard. Aan één zijde van het hooiland is een flauwe slootoever gecreëerd. Daar heeft zich een moerassige vegetatie kunnen ontwikkelen met soorten als gele lis, echte koekoeksbloem en dotterbloem. Op de Kievit ligt het NME-centrum De Kievit.