Word Beschermer

Ontdek Elster Buitenwaarden

Elster Buitenwaarden

De Elster Buitenwaarden bestaan grotendeels uit open grasland op rivierklei. Daarnaast ligt er een zandwinplas. Deze plas en een klein deel van het grasland zijn eigendom van Utrechts Landschap. Door de gehele uiterwaard loopt een oude riviergeul die zichtbaar is als een smalle sloot. In het westen, grenzend aan de Amerongse Bovenpolder, is een deel van deze geul uitgegraven en voorzien van flauwe oevers. Dankzij het ecoduct onder de Rijksstraatweg (N225) is de Elster Buitenwaard verbonden met de Plantage Willem III op de Utrechtse Heuvelrug.

Bijna 8 hectare natuur veilig gesteld

IMG_7099.JPG11 januari 2017 Vorig jaar hebben Beschermers en donateurs massaal gehoor gegeven aan onze oproep om vierkante meters te doneren voor de Elster Buitenwaarden. Dankzij uw steun kunnen we ruim € 72.000 vierkante ... lees verder

Al 40.000 m2 natuur veilig gesteld

lepelaar.jpg08 januari 2016 Afgelopen december is Utrechts Landschap gestart met een wervingsactie om belangrijke schakels natuur aan te kunnen kopen. Deze hectares natuurgrond vormen onder andere de verbinding voor een ... lees verder