Word Beschermer

Ontdek Everdinger Waarden

Everdinger Waarden

Hooilanden, rietkragen, strangen, slikplaten, rivieroevers, meidoornhagen en moerasbos: de Everdinger Waarden zijn heel veelzijdig. Tussen 2000 en 2006 zijn de uiterwaarden uitgegraven, ten behoeve van dijkverzwaring. Toen de laatste zandauto wegreed, was de natuur aan zet. In het voorjaar en de zomer gonzen de rietkragen in de Everdinger Waarden van de kleine karekieten, bosrietzangers, blauwborsten en andere kleine zangvogels. Op de slikplaten en langs de oevers van de strangen dribbelen steltlopers, driftig op zoek naar voedsel: witgatjes, oeverlopers, groenpootruiters en kluten. Ook weidevogels die in de omliggende weidegebieden broeden, zoals tureluur en grutto vinden een rijk gedekte tafel.

Uiterwaarden weer onder water

BK onder water vanaf Koningstafel.jpg25 januari 2018 Er gaat weer een hoogwatergolf door de Nederlandse rivieren. Dat betekent dat de uiterwaarden van de Rijn weer onderlopen. Dit weekend wordt de hoogste waterstand verwacht. Hoewel dit enkele ... lees verder

Baardmannetjes in de uiterwaarden

20160610-_LVE0679-baardman amerongen  (2).jpg12 december 2017 In de uiterwaarden langs de Rijn zijn baardmannetjes momenteel druk op zoek naar het laatste voedsel voor de winter. Hoewel ze het liefst insecten eten, gaan ze in de winter over op een speciaal ... lees verder