Word Beschermer

Ontdek Hoge Ginkel

Hoge Ginkel

De Hoge Ginkel is een van de stilste bossen in de provincie. In het gebied liggen enkele fraaie door sneeuwsmeltwater gevormde dalen, die voor hoogteverschillen zorgen. Op de Hoge Ginkel leven vossen, hazelwormen, zandhagedissen en vogels als de havik, bosuil, en bonte vliegenvanger. 

Excursie met eigen groep

Het is mogelijk om op de Hoge Ginkel een excursie te krijgen met uw eigen groep.

Meer informatie