Word Beschermer

Dunnen van het bos

Hoog Moersbergen, Stameren

Kapwerkzaamheden Hoog Moersbergen

Het bos op Hoog Moersbergen en Stameren wordt deze winter gedund. Goed bosbeheer vraagt immers om regelmatig dunnen en zagen. Door te zagen kun je bijsturen in het bos zowel in de soorten samenstelling als de bosbeleving. Daarnaast kun je ook een waardevolle boom behouden of meer ruimte geven om te groeien. Het zaagwerk is erop gericht de variatie en aantrekkelijkheid voor plant, mens en dier te vergroten. Hier en daar worden open plekken gemaakt ten behoeve van de volgende generatie bos. In veel gevallen zal daar waar gekozen kan worden voor inheemse boomsoorten zoals een beuk, de niet-inheemse soort wijken. De inheemse bomen herbergen immers meer soorten insecten en paddenstoelen en bieden daardoor een rijker vogelleven. Maar dat wordt bij het blessen steeds per boom bekeken en ook worden uitheemse boomsoorten in Utrechts Landschap bossen niet massaal geweerd omdat ook bijvoorbeeld de Amerikaanse eik bijdraagt aan de gewenste variatie.

Voorbereiding

Het bleswerk, de oranje strepen op de bomen, is in najaar 2014 afgerond. Vooruitlopend op de kap zijn de Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Amerikaans krent en verjonging van tamme kastanje bestreden. Hier is sprake van een forse achterstand. Daardoor ziet het er op dit moment aardig drastisch uit met name vanwege de vele Amerikaanse vogelkers (prunus) die al is gezaagd. Deze dunne boompjes worden de komende maand opgeruimd en als bio-brandstof gebruikt. De dikkere bomen zijn geld waard en zijn verkocht aan een aannemer die ze nu met motorzagen en grote machines omzaagt. De opbrengsten van dit hout stopt Utrechts landschap weer in het bos. We planten nieuwe bomen aan en knappen na al het werk de paden weer op. Als de rust is weder gekeerd zal er voor de komende generaties mens plant en dier een aantrekkelijker bos ontstaan.

Op Hoog Moersbergen staan verspreid oudere tamme kastanjes. Deze vormen voor veel bezoekers in het najaar een leuke gezinsactiviteit: samen tamme kastanjes rapen en dan poffen. Nu verjongt de tamme kastanje zich op Hoog Moersbergen massaal. Deze sterke groei is problematisch omdat we in dit bos vooral de boomsoorten die licht nodig hebben (grove den, berk en eik) de ruimte willen geven om te groeien. Deze soorten verliezen het van de schaduwtolerante tamme kastanje. Daarnaast is de tamme kastanje een soort die een sterk verzurende werking heeft op de bodem. We waren hier met het blessen voortvarend mee aan de slag gegaan. Nadat we door betrokken bezoekers en omwonende er op gewezen waren dat het erg veel bomen betrof, hebben we in samenspraak met hen een heel aantal markante bomen alsnog gespaard.

Stameren

Op Stameren zijn we gestart met het weghalen van bomen om het heideveld uit te breiden en bestaande gebiedjes met elkaar te verbinden. Zie het nieuwsbericht over Stameren voor meer informatie over het uitbreiden van de heide.

Communicatie

Via tijdelijke borden in het bos, persberichten en de website informeren we wandelaars en omwonenden over het (voorgenomen) werk in onze gebieden. Vooruitlopend op de kapwerkzaamheden hebben bezoekers, omwonenden en belangstellenden op 11 oktober 2014 met de bosbeheerders van Utrechts Landschap rondgelopen en zijn de plannen aangepast.