Word Beschermer

Ontdek Landgoed Noordhout

Landgoed Noordhout

Al in de 18e eeuw bestond Noordhout uit bos, terwijl de omgeving bestond uit heidevelden. Een deel van Noordhout is tegenwoordig bosreservaat. Hier vindt geen beheer plaats en kunnen natuurlijke processen volledig hun gang gaan. Op het voormalige landgoed liggen enkele historische akkers. Utrechts Landschap beheert deze op ecologische wijze, waardoor zeldzame akkerkruiden de kans krijgen om tussen de rogge te groeien, zoals korensla.