Word Beschermer

Herstel stuifduinlandschap

Landgoed Heidestein, Bornia

Herstel stuifzandlandschap

Utrechts Landschap wil het halfopen stuifzandlandschap herstellen en uitbreiden tot de omvang zoals het was tot in de jaren 60 van de vorige eeuw. Dit landschap (13,4 hectare) bestaat uit hoge stuifduinen met toppen tot 25 meter (de hoogste van de provincie Utrecht). Op de toppen van de stuifduinen staan markante, eeuwenoude vliegdennen en jeneverbessen. In de laagtes tussen de duinen ontwikkelt zich kaal zand met zeldzame kostmossenbegroeiingen en tal van zeldzame paddenstoelen, insecten, reptielen en vogels.

Het centrale deel is omringd door open bos (62 hectare). De monumentale dennen staan nu onder druk van hun rechte nakomelingen. Jeneverbessen worden bedreigd door woekerende Amerikaanse vogelkers. Planten en dieren die zich thuisvoelen in de extreme omstandigheden van stuifzand zijn zeldzaam geworden. Utrechts Landschap wil hier ingrijpen door het bos meer open te maken en Amerikaanse vogelkers te verwijderen. Door de ingreep zal het terrein niet alleen aan ecologische, maar ook aan landschappelijke kwaliteit winnen. De meeste recreanten waarderen dergelijke open ruimtes in afwisseling met het bos. Ze strijken neer in het warme zand, of in de beschutting van de oude dennen. In het oostelijke deel van het gebied zal hier volop ruimte voor worden gemaakt. Het westelijke deel wordt rustgebied voor schuwe vogels, zoals de nachtzwaluw. Samen met het omringende bosgebied zal het stuifzand begraasd worden door Drentse heideschapen.

Beschermde jeneverbes

Utrechts Landschap hoopt met de uitbreiding van het stuifduingebied de jeneverbes meer kansen te geven. De jeneverbes is de enige beschermde boomsoort in ons land. Er zijn wel volwassen struiken, maar er is bijna geen verjonging. Daarvoor is stuivend zand nodig, wat we met de uitbreiding gaan realiseren. 

De werkzaamheden staan gepland voor de winter van 2014-2015.

Het herstel van de stuifduinen is mede mogelijk dankzij een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds – Erica Fonds, de provincie Utrecht en de Nationale Postcode Loterij.

                           

Erica Fonds