Word Beschermer

6. Commandobunker

Park Vliegbasis Soesterberg

6. Commandobunker

Bescherming tegen de bom

Achter een loodzware, meer dan dertig centimeter dikke deur, vind je bunker 600. Dit was de Amerikaanse commandobunker tijdens de Koude Oorlog. Deze bunker is bestand tegen alles dat de Russen konden inzetten: chemische, biologische en zelfs nucleaire wapens. In het geval van een aanval konden circa 65 personen hier verblijven. Het commandocentrum moest drie tot vier weken kunnen blijven opereren, onafhankelijk van de buitenwereld. Contact naar buiten ging via een landline, radio en radar.

Een ouderwetse bakelieten telefoon voorzien van de waarschuwing “DO NOT DISCUSS CLASSIFIED INFORMATION” en een grauw instructielokaal met groene krijtborden herinnert aan een tijd waarin de dreiging van de bom heel zichtbaar en voelbaar is…

De bunker in 1960 met radar.