Word Beschermer

8. Schrale graslanden

Park Vliegbasis Soesterberg

8. Schrale graslanden

Grazen volgens plan

In één van de vliegtuigshelters, die vroeger nog onderdak bood aan straaljagers, woont nu een kudde schapen. Deze grazers hebben een belangrijke taak: het beheren van de schrale graslanden. Maar ze mogen er niet zomaar op uit om al het gras op te eten! Onder leiding van een herder met hond volgen ze een speciaal begrazingsplan. Sommige stukken van het grasland moeten intensiever begraasd worden dan andere. Plekken waar zeldzame planten en bloemen staan worden overgeslagen. Normaal gesproken kunnen schapen het hele jaar buiten staan. Met pasgeboren lammetjes is het wel fijner voor de schapen om veilig in een shelter te staan.

Hoe komt dat schrale grasland hier? Normaal gras trekt vogels aan die bij onraad opvliegen en soms in de motoren van opstijgende straaljagers werden gezogen. Gevaarlijk, ook voor de vliegtuigen! Stoppen met bemesten zorgde voor schraal grasland. Daar komen vogels op af die op de grond broeden en netjes blijven zitten als er een vliegtuig opstijgt.