Word Beschermer

Geschiedenis

Park Vliegbasis Soesterberg

Geschiedenis

Park Vliegbasis Soesterberg, in het hart van de Utrechtse Heuvelrug, heeft een rijke en unieke geschiedenis. Hier ligt de bakermat van de Koninklijke Luchtmacht, het eerste militaire vliegterrein in Nederland.

Twee Haagse automobielhandelaren richten in 1910 een heideveld bij Soesterberg in als burgervliegveld en organiseren in dat jaar al de eerste vliegshow. In maart 1913 wordt het terrein door de Staat der Nederlanden aangekocht. De vliegbasis bestond aanvankelijk uit een plat gemaakt heideveld met enkele houten gebouwtjes maar veranderde snel in een volwaardig vliegveld met werkplaatsen en kantoren.  

Oorlog

In de Eerste Wereldoorlog worden buitenlandse militaire vliegtuigen op Soesterberg ondergebracht. In de Tweede Wereldoorlog komt de vliegbasis in handen van de Duitse bezetters. Het vliegveld wordt grondig verbouwd en krijgt een derde landingsbaan. De vliegbasis nam immers een strategische plek. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog wordt de vliegbasis geheel verwoest.

Pas in 1951 wordt Soesterberg weer helemaal operationeel. In de tijd van de koude oorlog, vanaf 1954, maakt de Amerikaanse luchtmacht gebruik van vliegbasis Soesterberg. Amerikaanse militairen en hun gezinnen bepalen jarenlang het beeld van de vliegbasis en het dorp Soesterberg. Naast de Amerikanen maakt ook het Koninklijk Huis dankbaar gebruik van de vliegbasis. De privé Fokker van Prins Bernard staat altijd klaar in een van de hangars.

Na het einde van de Koude Oorlog en het vertrek van de Amerikanen kreeg de vliegbasis een andere functie en speelde het een rol bij Nederlandse militaire missies in het buitenland. 

Sluiting

In 2008 werd de vliegbasis gesloten en overgedragen aan de provincie Utrecht. Samen met de gemeenten Zeist en Soest en Utrechts Landschap is sindsdien gewerkt aan de openstelling van het gebied. Eind 2014 zijn de hekken van Park Vliegbasis Soesterberg open gegaan voor publiek.

Park Vliegbasis Soesterberg is in eigendom van de provincie Utrecht. Het beheer van het beschermde natuurgebied wordt door Utrechts Landschap verzorgd.