Word Beschermer

Informatie voor Beschermers

Q en A verhoging van uw bijdrage

Verzoek verhoging van uw bijdrage
Op dinsdag 29 augustus 2017 heeft Utrechts Landschap een verhogingsvraag gesteld aan haar trouwe achterban. Utrechts Landschap is blij met alle steun van Beschermers, maar met de aankoop van Park Vliegbasis Soesterberg is een groot bedrag gemoeid. Om de vliegbasis, met zijn 375 hectare ook in de toekomst voor altijd natuur en cultureel erfgoed te laten zijn, is veel geld nodig.

Hoe kan ik mijn bijdrage verhogen?
U kunt de machtigingskaart invullen en in de bijgesloten retourenvelop naar Utrechts Landschap sturen. Of u kunt online uw verhoging in orde maken via www.kostbaar-landschap.nl

Hoe werkt de verhoging van mijn bijdrage
Heeft u nu een automatische incasso per jaar en wilt u via www.kostbaar-landschap.nl uw bijdrage verhogen en voortaan per maand laten incasseren? Dan tellen wij het jaarbedrag (€ 24 per jaar) bij het toegezegde maandbedrag (12 x € 2,50) op en delen wij door twaalf. Wat neerkomt op € 4,50 per maand. Dit bedrag wordt maandelijks van uw rekening afgeschreven. Er zal dan geen jaarincasso meer plaatsvinden.

Ik wil eenmalig een gift geven
Wij hopen dat u ons werk structureel wilt blijven steunen, omdat beheer en onderhoud structureel veel geld kost. Wilt u liever specifiek eenmalig bijdragen aan de aankoop van Park Vliegbasis Soesterberg, dan kunt u hier eenmalig doneren of de acceptgirokaart gebruiken. Lever de acceptgirokaart in bij de bank, of gebruik het betalingskenmerk om uw gift online over te maken.

Wanneer ontvang ik mijn tegenprestatie?
Wilt u uw bijdrage verhogen? Daar doen wij graag iets voor terug. U ontvangt uw tegenprestatie binnen twee weken thuisgestuurd.

Wanneer zijn de exclusieve excursies met de boswachter?
Kiest u voor optie 2 of optie 3 bij de verhoging van uw bijdrage? U ontvangt bij uw geschenken een bevestigingsbrief met een link naar de exclusieve excursies. U kunt hier alvast de data bekijken.