Word Beschermer

Wand voor de oeverzwaluw

Help de oeverzwaluw aan een veilige toekomst!

Aan de oostzijde van Amersfoort en Leusden ligt natuurgebied De Schammer. Tot 2011 was dit vooral agrarisch gebied, maar sinds Utrechts Landschap het in beheer heeft zijn plassen en poelen uitgegraven, is er riet aangeplant en wordt het schraal grasland met rust gelaten. Het succes van deze aanpak is te merken aan de flora en fauna: het wemelt er van de vogels en er zijn zeldzame soorten als vetblad en de Kempense heidelibel ontdekt.

Naast vogels als blauwborst, ijsvogel en tureluur zie ik ook ieder jaar veel oeverzwaluwen naar De Schammer komen om te foerageren. Broeden kunnen ze er helaas nog niet. Oeverzwaluwen hebben het moeilijk; ze broeden in holtes in steile oeverwanden, maar dat soort oevers komt steeds minder voor. Wij willen deze bijzondere vogel een handje helpen door in De Schammer een oeverzwaluwwand te bouwen. Als trouwe Beschermer kunt u ons hierbij helpen!

De kosten voor de oeverzwaluwwand bedragen € 20.000. Wilt u meehelpen om deze noodzakelijke broedplaats nog dit jaar te realiseren? Vanaf € 50,- bent u verzekerd van een uitnodiging voor een (vogel)excursie door De Schammer. Iedere bijdrage is welkom. Het zou toch fantastisch zijn als we met uw gift straks 60 paren kunnen laten broeden, en daarmee deze vogel een veilige toekomst in De Schammer kunnen bieden?

Alleen dankzij uw gift kunnen we in het voorjaar 2018 de eerste broedende oeverzwaluwen verwachten. Alvast hartelijk dank!

 Martijn Bergen
 boswachter regio Noord

Doet u mee? Vanaf € 25,- ontvangt u een vogelkaart en vanaf € 50,- ontvangt u een uitnodiging voor een exclusieve (vogel)excursie met de boswachter door De Schammer.  

Sponsor direct

Natuurgebied De Schammer